Siwz po modyfikacjiSiwz po modyfikacji
Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzn. Osn na terenie
234,19 Kb. 1
czytać
Ministra transportu, budownictwaMinistra transportu, budownictwa
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r poz. 933, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
93,99 Kb. 1
czytać
Zamówienie publiczne nr zp 60/2019 przetarg nieograniczonyZamówienie publiczne nr zp 60/2019 przetarg nieograniczony
Sprawowanie pełnej, kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt znajdującym się w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
0,74 Mb. 7
czytać
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20
Ubezpieczenie na życie pracowników uniwersytetu technologiczno – przyrodniczego im. Jana I jędrzeja śniadeckich w bydgoszczy oraz członków ich rodzin
206,25 Kb. 3
czytać
Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaZawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
0,79 Mb. 10
czytać
Ustawa z dnia 8 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie morskim1 Rozdział Przepisy ogólne ArtUstawa z dnia 8 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie morskim1 Rozdział Przepisy ogólne Art
Ustawa reguluje sprawy bezpieczeństwa morskiego w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń I wyposażenia, inspekcji statku, kwalifikacji I składu załogi statku, bezpiecznego uprawiania żeglugi morskiej oraz ratowania życia na morzu
477,79 Kb. 9
czytać
Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w KrakowieKrakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
Odbiór wytworzonych żużli I popiołów z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
1,53 Mb. 5
czytać
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek SenatuTekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany
1,91 Mb. 20
czytać
Krosno, dn. 24. 02. 2012 r. Wojewódzki Szpital PodkarpackiKrosno, dn. 24. 02. 2012 r. Wojewódzki Szpital Podkarpacki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu Pakietu nr IV /wykluczeniu wykonawcy/odrzuceniu oferty
36,83 Kb. 1
czytać
Nr sprawy : dzp. 341. 04. 2015Nr sprawy : dzp. 341. 04. 2015
UsłUGĘ nadzoru autorskiego I serwisu zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego
464,95 Kb. 7
czytać
Siwz sa psp krakówSiwz sa psp kraków
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn
0,73 Mb. 6
czytać
Rozporządzenie ministra infrastruktury I rozwojuRozporządzenie ministra infrastruktury I rozwoju
Na podstawie art. 23 ust. 1f ustawy z dnia lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393) zarządza się, co następuje
119,72 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle specyfikacj a istotnych warunków zamówieniaSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle specyfikacj a istotnych warunków zamówienia
Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust pzp, tj kwotę 221 000,00 euro
1,24 Mb. 7
czytać
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5
Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia zaplanowanych usług w ramach projektu „PL2022 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”
194,12 Kb. 9
czytać

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna