Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Na dostawy endoprotez, implantów zespalających, cementu kostnego, resorbowalnego materiału kościozastępczego oraz zestawów narzędzi do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
0,64 Mb. 2
czytać
Miejski Szpital Zespolony w OlsztynieMiejski Szpital Zespolony w Olsztynie
Poprawa standardów leczenia operacyjnego I skojarzonego raka płuca – doposażenie I modernizacja klinik I oddziałów torakochirurgii, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia
0,53 Mb. 4
czytać
BiałystokBiałystok
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
348,25 Kb. 2
czytać
Ministra infrastruktury I budownictwaMinistra infrastruktury I budownictwa
Na podstawie art. 9a ust ustawy z dnia lipca 2002 r. − Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r poz. 959 I 1089) zarządza się, co następuje
350,41 Kb. 2
czytać
Giżycko dn. 12. 04. 2013rGiżycko dn. 12. 04. 2013r
Przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
1,01 Mb. 8
czytać
Spzoz/ZP/xx/2013Spzoz/ZP/xx/2013
Dotyczy projektu nr: wnd-rppd. 01. 00-20-001/11 pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Decyzji nr uda-rppd. 04. 01. 00-20-001/11-00 z dnia listopada 2011r
2,03 Mb. 6
czytać
Warszawa, [data wydruku]Warszawa, [data wydruku]
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenia I dokumenty, które są wskazane w Części II siwz
0,68 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0,73 Mb. 6
czytać
Spzoz/ZP/…Spzoz/ZP/…
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro
0,81 Mb. 8
czytać
Komisja ds. Zamówień PublicznychKomisja ds. Zamówień Publicznych
Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r
92,93 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Cementu kostnego, zestawów do drenażu pooperacyjnego oraz zestawów do terapii podciśnieniowej
1,18 Mb. 8
czytać
Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz implantów do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa dla Oddziału Neurotraumatologicznego wsz w Płocku
1,3 Mb. 11
czytać
Spzoz/ZP/…Spzoz/ZP/…
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro
0,62 Mb. 6
czytać
Spzoz/ZP/28/2012 Bielsk Podlaski, 03. 12Spzoz/ZP/28/2012 Bielsk Podlaski, 03. 12
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro
1,99 Mb. 13
czytać
Ministra obrony narodowejMinistra obrony narodowej
Na podstawie art. 0 ust ustawy z dnia 11 września 2003 r o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r poz. 1414) zarządza się, co następuje
136,55 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna