Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Dostawę sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych wraz z oprogramowaniem na potrzeby cmkp w warszawie
0.51 Mb. 8
czytać
Informacja pokontrolnaInformacja pokontrolna
Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 A, 15-950 Białystok (nip 542-02-08-791, regon 000001672) rozpoczętej w dniu 10 września 2009 r I trwającej do dnia 25 września 2009 r
332.5 Kb. 4
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2”
435 Kb. 3
czytać
Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19
Wywóz nieczystości stałych – niesegregowanych z komisariatu policji w knurowie dla komendy miejskiej policji w gliwicach
130.5 Kb. 1
czytać
Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowychDostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
1.32 Mb. 9
czytać
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym naNawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne
0.61 Mb. 1
czytać
Żywiec, dnia16Żywiec, dnia16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego pn
146.5 Kb. 1
czytać
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
148.21 Kb. 9
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19
Dostawa, montaż I uruchomienie kardioangiografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni hemodynamiki
263.09 Kb. 2
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 018 r poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust ustawy Pzp
145.39 Kb. 7
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
W trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
376.66 Kb. 4
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
371.87 Kb. 5
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0.95 Mb. 7
czytać
Zatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupaZatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupa
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 r poz. 1579 z późn zm.), dalej zwaną ustawą. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została poniżej kwoty 144 000,00 euro. Kurs euro 4,3117
0.95 Mb. 10
czytać
Wyjaśnienia treści siwz art. 8 ust 1, 1a, 1b, 2, Ustawy PzpWyjaśnienia treści siwz art. 8 ust 1, 1a, 1b, 2, Ustawy Pzp
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 0, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz
163.3 Kb. 2
czytać

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu