Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Dostawę sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych wraz z oprogramowaniem na potrzeby cmkp w warszawie
383,71 Kb. 8
czytać
Informacja pokontrolnaInformacja pokontrolna
Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 A, 15-950 Białystok (nip 542-02-08-791, regon 000001672) rozpoczętej w dniu 10 września 2009 r I trwającej do dnia 25 września 2009 r
365,09 Kb. 4
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2”
437,75 Kb. 3
czytać
Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19
Wywóz nieczystości stałych – niesegregowanych z komisariatu policji w knurowie dla komendy miejskiej policji w gliwicach
79,87 Kb. 1
czytać
Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowychDostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
1,32 Mb. 9
czytać
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym naNawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne
479,31 Kb. 1
czytać
Żywiec, dnia16Żywiec, dnia16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego pn
80,12 Kb. 1
czytać

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna