Ethan FromeEthan Frome
Utrzymanie działania systemu „zielona linia” na potrzeby działania centrum informacyjno-konsultacyjnego słUŻb zatrudnienia
1,41 Mb. 14
czytać
GłÓwny instytut górnictwaGłÓwny instytut górnictwa
CzęŚĆ I oprogramowania do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń
0,91 Mb. 8
czytać
GłÓwny instytut górnictwaGłÓwny instytut górnictwa
CzęŚĆ I – Oprogramowania do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń – 1 licencja do zastosowań naukowych
0,89 Mb. 9
czytać
Red Meat regulations Minister\Red Meat regulations Minister's Copy. Pdf
Minister Rolnictwa na podstawie pkt. 22 Ustawy o Bezpieczeństwie Mięsa, 2000 r. (Ustawa Nr 40 z 2000 r.), wydał przepisy umieszczone w poniższej tabeli
0,69 Mb. 5
czytać
Instytut technologii bezpieczeństwa „moratex”Instytut technologii bezpieczeństwa „moratex”
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pt.: „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu I obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” – umowa z mnisw nr poig
233,32 Kb. 3
czytać
Nr sprawy: zsb/UŻ/1/2010Nr sprawy: zsb/UŻ/1/2010
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
0,63 Mb. 3
czytać
Uzasadnieni eUzasadnieni e
Nr 96, poz. 620. Jednakże w przypadku wystąpienia błędu medycznego I dochodzenia odszkodowania jedyną możliwą drogą jego uzyskania jest proces sądowy z powództwa cywilnego o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
135,97 Kb. 1
czytać
Gdynia: wykonywanie usług pralniczych w 014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg pranie wodne; 000 kg czyszczenie chemiczne) spr 126/kpw/mun/2013 Numer ogłoszenia: 528920 2013; data zamieszczenia: 19. 12. 2013Gdynia: wykonywanie usług pralniczych w 014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg pranie wodne; 000 kg czyszczenie chemiczne) spr 126/kpw/mun/2013 Numer ogłoszenia: 528920 2013; data zamieszczenia: 19. 12. 2013
Gdynia: wykonywanie usług pralniczych w 014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg pranie wodne; 000 kg czyszczenie chemiczne) spr 126/kpw/mun/2013
22,53 Kb. 1
czytać
O g ł oszeni eO g ł oszeni e
1,81 Mb. 12
czytać
Giżycko dn. 10. 04. 2013rGiżycko dn. 10. 04. 2013r
Dostawa narzędzi I materiałÓw technicznych na rzecz jednostki wojskowej nr 4352 w giżycku oraz jednostek I instytucji bęDĄcych na jej zaopatrzeniu
1,3 Mb. 7
czytać
Znak zamówienia 06/2010Znak zamówienia 06/2010
Na wykonanie usług w zakresie ochrony osób I mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (sufo) na rzecz jednostki wojskowej 3797 giżycko
0,49 Mb. 3
czytać
Na: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawyNa: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawy
Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r
138,38 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
St 01-1789 oraz rozdzielnic głównych (napięcia gwarantowanego I niegwarantowanego) wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego, zasilaczy awaryjnych ups centralnych
301,41 Kb. 10
czytać
O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393 oraz z 2014 r poz. 768) wprowadza się następujące zmiany
1,38 Mb. 17
czytać
Załącznik Nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówieniaZałącznik Nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia
System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (System edm) – tj system umożliwiający przetwarzanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
107,55 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna