Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euroZapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
Rozszerzonych wiadomości tekstowych (ems), multimedialnych wiadomości tekstowych (mms). Na terenie całego kraju oraz na terenie Unii Europejskiej lub poza nią dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
148,09 Kb. 1
czytać
14- wzor siwz szkolenia uslugi14- wzor siwz szkolenia uslugi
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. H. Dekutowskiego 8, 39 – 400 Tarnobrzeg, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym
83,66 Kb. 1
czytać
OgłoszenieOgłoszenie
Na podstawie art. 2 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
78,94 Kb. 1
czytać
Po VII wb 261 2018 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPo VII wb 261 2018 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców
67,13 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euroZapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
Rozszerzonych wiadomości tekstowych (ems), multimedialnych wiadomości tekstowych (mms). Na terenie całego kraju oraz na terenie Unii Europejskiej lub poza nią dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
148,21 Kb. 1
czytać
Po VII wb 261 2018 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPo VII wb 261 2018 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców
67,13 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 20. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euroZapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 20. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
Rozszerzonych wiadomości tekstowych (ems), multimedialnych wiadomości tekstowych (mms). Na terenie całego kraju oraz na terenie Unii Europejskiej lub poza nią dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
147,07 Kb. 1
czytać
Nr sprawy 90/ZP/16 ez. 28. 90. 694. 2016. Bwch dotyczyNr sprawy 90/ZP/16 ez. 28. 90. 694. 2016. Bwch dotyczy
Zgodnie z art. 8 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu
463,72 Kb. 3
czytać
Malbork dnia 05. 07. 2017r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaMalbork dnia 05. 07. 2017r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
3,64 Mb. 7
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna