Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków koszarowych nr , 2, oraz nr 12 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku przy al. Maja 11 Numer ogłoszenia: 163547 2015; data zamieszczenia: 10. 11. 2015
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
66,21 Kb. 1
czytać
Giżycko, dn. 14. 07. 2015rGiżycko, dn. 14. 07. 2015r
Roboty budowlane w zakresie konserwacji urządzeń kotłowni na terenie kompleksów wojskowych w giżycku, mrągowie, WĘgorzewie oraz konserwacji sieci c. O na terenie jw
0,73 Mb. 6
czytać
Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności I bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo roboty budowlane
70,29 Kb. 1
czytać
Specyfikacja technicznaSpecyfikacja techniczna
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania I odbioru robót dla zadania : Kanalizacja sanitarna w Białej” w rejonie ulic Szynowice – Składowa – Świerczewskiego I staszica
204,93 Kb. 1
czytać
Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 77 oraz remontu pomieszczeń w budynku nr 35 na terenie jw. 1747 w suwałkach numer ogłoszenia: 137337 2016; data zamieszczenia: 15. 07. 2016Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 77 oraz remontu pomieszczeń w budynku nr 35 na terenie jw. 1747 w suwałkach numer ogłoszenia: 137337 2016; data zamieszczenia: 15. 07. 2016
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
56,42 Kb. 1
czytać
WzóR//umowa o roboty budowlane nr /2013WzóR//umowa o roboty budowlane nr /2013
Gminą Nielisz z siedzibą w Nielisz 279 22-413 Nielisz zwaną w dalszej części Umowy
397,23 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóTSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
1,55 Mb. 5
czytać
Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 41785 2016; data zamieszczenia: 15. 04. 2016Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 41785 2016; data zamieszczenia: 15. 04. 2016
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności I bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo roboty budowlane
81,47 Kb. 1
czytać
Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 71425 2016; data zamieszczenia: 06. 06. 2016Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 71425 2016; data zamieszczenia: 06. 06. 2016
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności I bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo roboty budowlane
72,08 Kb. 1
czytać
SzczegóŁowa specyfikacja technicznaSzczegóŁowa specyfikacja techniczna
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania I odbioru robót będących przedmiotem zamówienia
1,26 Mb. 5
czytać
Znak zamówienia 38/2015 Giżycko dn. 07. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZnak zamówienia 38/2015 Giżycko dn. 07. 05. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Konserwacja budynków nr 8 I 44 oraz konserwacja trybuny (MÓwnicy) na terenie jw. Nr 2568 przy ul. Bema 7
331,98 Kb. 4
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynków nr 32, 48 oraz 62 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku
52,81 Kb. 1
czytać
„remont dachu papowego wraz z instalacją odgromową”„remont dachu papowego wraz z instalacją odgromową”
Bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia
81,09 Kb. 1
czytać
Znak zamówienia 08/2015Znak zamówienia 08/2015
Giżycko: konserwacja pomieszczeń, naprawa podłÓG, wymiana opraw oświetleniowych, izolacja pionowa ścian zewnętrznych w budynku koszarowym w jednostce wojskowej nr 2568 w węgorzewie
47,03 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanychZałącznik nr 2 do siwz specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót sst I poleceniami Zamawiającego
312,53 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna