Brzozie, dnia 14. 08. 2008 rBrzozie, dnia 14. 08. 2008 r
Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania)
120,58 Kb. 1
czytać
6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami
Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji w gospodarce odpadami I są zgodne z zasadami postępowania odpadami określonymi w przepisach o odpadach
179,4 Kb. 1
czytać
Mięśniaki macicy a życie intymneMięśniaki macicy a życie intymne
Mechanizm tego zjawiska jest zwykle bardziej złożony I nie da się wytłumaczyć wyłącznie czynnikami fizykalnymi. Na to czy kobieta, u której diagnoza potwierdziła występowanie mięśniaków, będzie miała udane relacje intymne
17,06 Kb. 1
czytać
Prawo karne materialnePrawo karne materialne
System kar, środków karnych, środków zabezpieczających, a także zasady stosowania tych środków reakcji karnej
1,28 Mb. 8
czytać
Uzasadnienie projektu ustawy o Krajowej Administracji SkarbowejUzasadnienie projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Uzasadnienie projektu z dnia 10 sierpnia 2007 r ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
0,55 Mb. 1
czytać
Intermodal cargo innowacjeIntermodal cargo innowacje
Mamy także przed sobą liczne wystąpienia merytoryczne oraz prezentacje, które mam nadzieję, będą przyczynkiem do dyskusji nad intermodalem, cargo I innowacjami w branży. Także, proszę Państwa nie pozostaje mi nic innego
397,24 Kb. 11
czytać
2 grudnia – zabili mi żÓŁwia / cała góra barwinkóW / holden avenue2 grudnia – zabili mi żÓŁwia / cała góra barwinkóW / holden avenue
W tekstach możemy znaleźć zarazem wesołe proste historie jak I tematy poruszające bliskie każdemu problemy. Grupa właśnie kończy prace nad trzecim pełnometrażowym krążkiem, którego premiera będzie miała miejsce na początku roku 2012
37,9 Kb. 1
czytać
Poradnik dydaktycznyPoradnik dydaktyczny
Posługiwanie się wzrokiem przez dzieci słabo widzące Antonina Adamowicz-Hummel 34
2,59 Mb. 45
czytać
Bref for Waste TreatmentsBref for Waste Treatments
Ippc. Niniejszy dokument przedstawia główne ustalenia, a także streszczenie głównych wniosków na temat bat oraz związane z nimi poziomy emisji/zużycia
130,12 Kb. 1
czytać
Protocol to the 1979Protocol to the 1979
ProtokóŁ do konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległOŚci dotyczący metali cięŻkich
470,33 Kb. 3
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 1260/1999Rozporządzenie rady (WE) nr 1260/1999
Funduszy Strukturalnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (ebi) oraz innych istniejących instrumentów finansowych
313,21 Kb. 7
czytać
Loż na 2. 2013) Tabela nr uwagi z konsultacji społecznych do załącznika 6(bezzałogowe sp) projektu rozporządzenia z art. 33 ustLoż na 2. 2013) Tabela nr uwagi z konsultacji społecznych do załącznika 6(bezzałogowe sp) projektu rozporządzenia z art. 33 ust
Tabela nr 7 uwagi z konsultacji społecznych do załącznika 6(bezzałogowe sp) projektu rozporządzenia z art. 33 ust
0,53 Mb. 3
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 2533/98Rozporządzenie rady (WE) nr 2533/98
Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych I europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem”), w szczególności jego art
105,94 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych I rocznych statystyk dotyczącychRozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych I rocznych statystyk dotyczących
Parlamentu Europejskiego I rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania aktualizacji miesięcznych I rocznych statystyk dotyczących energii
0,73 Mb. 2
czytać
I istota marketingu bankowegoI istota marketingu bankowego
Takie postawy wynikały z istniejących w gosp relacje popytowo-podażowe. W polsce orientacja produkcyjna istniała przez cały okres gosp państwowej. Narzucona odgórnie specjalizacja banków w obsłudze określonych gr klientów
78,63 Kb. 1
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna