Warszawa, dnWarszawa, dn
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu certyfikowanych szkoleń Microsoft o niżej wymienionej tematyce. Przedmiot zamówienia podzielono na 20 (dwadzieścia) zadań, które wykonawcy mogą realizować
226,07 Kb. 3
czytać
Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowyZałącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2,29 Mb. 15
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
2,71 Mb. 17
czytać
Umowa nr o dofinansowanie ProjektuUmowa nr o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efrr, Działanie rpowp 2014-2020
246,23 Kb. 3
czytać
Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupaZatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r poz. 2164 z późn zm.), dalej zwaną ustawą. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została poniżej kwoty 135 000,00 euro. Kurs euro 4,1749
0,82 Mb. 4
czytać
Załącznik nr wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1/poddziałania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: uda- powrZałącznik nr wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1/poddziałania programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy: uda- powr
Załącznik nr 4 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach po wer 2014-2020 wraz z załącznikami
167,53 Kb. 2
czytać
InstrukcjaInstrukcja
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15 40 074 Katowice
0,65 Mb. 1
czytać
WzóR1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1 programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowyWzóR1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1 programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0,5 Mb. 4
czytać
Nr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzyNr ref. Zp/08/2015/…/2015 zawarta w dniu pomiędzy
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art
65,96 Kb. 1
czytać
W ramach regionalnego programu operacyjnegoW ramach regionalnego programu operacyjnego
Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego zwany dalej: Instytucją Zarządzającą reprezentowanym przez
381,75 Kb. 5
czytać
Warszawa, września 2015 r. Dtd. IV. 0211. 17. 2015.ŁKWarszawa, września 2015 r. Dtd. IV. 0211. 17. 2015.ŁK
Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury I rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących
17,42 Kb. 1
czytać
Powstanie Internetu było w stanie wywołać we współczesnym świecie zmiany, których istnienia jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu nikt nie był w stanie przewidziećPowstanie Internetu było w stanie wywołać we współczesnym świecie zmiany, których istnienia jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu nikt nie był w stanie przewidzieć
Celem pracy jest przedstawienie I scharakteryzowanie najważniejszych narzędzi jakimi posługują się, lub będą się posługiwać w niedalekiej przyszłości liderzy nowoczesnej gospodarki
130,46 Kb. 3
czytać
Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4
Dotyczy: projektu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej IX działania poddziałania rpo wp na lata 2014-2020
151,84 Kb. 7
czytać
Załącznik nr 2 do siwz znak sprawy: aez/S-088/2014 Opis wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania UczelniąZałącznik nr 2 do siwz znak sprawy: aez/S-088/2014 Opis wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią
Oprogramowanie musi być dostarczone w ostatniej, aktualnej wersji z zainstalowanymi wszystkimi aktualizacjami opublikowanymi przez producenta
0,68 Mb. 13
czytać
Pytanie 1 Jak definiować rachunek płatniczy prowadzony przez bank?Pytanie 1 Jak definiować rachunek płatniczy prowadzony przez bank?
Istnienie rachunku jako narzędzia ewidencjonującego saldo środków należących lub udostępnionych użytkownikowi
167,47 Kb. 2
czytać

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna