W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Implanty chirurgiczne, membrany hialuronowe I systemy do separacji czynników wzrostu
318,72 Kb. 2
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1,12 Mb. 11
czytać
BiałystokBiałystok
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
348,25 Kb. 2
czytać
Wyrok Trybunału z dnia 19 maja 1993 roku. Postępowanie karne przeciwko Paul CorbeauWyrok Trybunału z dnia 19 maja 1993 roku. Postępowanie karne przeciwko Paul Corbeau
Do Trybunału na podstawie artykułu 177 Traktatu ewg przez Sąd Correctionnel de Liège (Belgia) wniosek o wydanie, w ramach postępowania karnego przed tym sądem przeciwko
26,7 Kb. 1
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
0,71 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczneSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne
Dostawa okulistycznych materiałów operacyjnych: jałowych zestawów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, soczewek pmma, noży do witrektomii dla potrzeb Oddziału Okulistycznego wsz w Płocku
359,16 Kb. 3
czytać
Miasto stołeczne warszawa reprezentowane przezMiasto stołeczne warszawa reprezentowane przez
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
0,89 Mb. 21
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczneSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
245,14 Kb. 3
czytać
Kutno, dnia 14Kutno, dnia 14
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego (w progu powyżej 60 tys euro) na dostawę
168 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
331,39 Kb. 2
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
0,51 Mb. 3
czytać
Szpital powiatowySzpital powiatowy
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku Nr 2 do siwz
461,43 Kb. 5
czytać
Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowieZarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”
3,68 Mb. 31
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacjaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
392,73 Kb. 1
czytać
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I AutostradGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad
Dostawa urządzenia bezpieczeństwa sieciowego – typu next generation firewall oraz oprogramowania zabezpieczającego stacje końcowe
0,65 Mb. 3
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna