Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 207. 000,- euro
0.63 Mb. 10
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 015 r poz. 2164 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust ustawy Pzp
118.54 Kb. 1
czytać
Zarząd dróg wojewódzkich w gdańsku 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11AZarząd dróg wojewódzkich w gdańsku 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
0.8 Mb. 14
czytać
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5
SolidWorks w ramach realizacji projektu „megakompetentny inżynier transportu, produkcji z Politechniki Lubelskiej”
88.76 Kb. 1
czytać
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 62/2016. Zakup I dostawa lekówDotyczy przetargu nieograniczonego nr 62/2016. Zakup I dostawa leków
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.)– procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 209 000 euro
1.46 Mb. 11
czytać
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5
SolidWorks w ramach realizacji projektu „megakompetentny inżynier transportu, produkcji z Politechniki Lubelskiej”
88.76 Kb. 1
czytać
Grodzisk Mazowiecki, dn. 04. 12. 2017 r. ZamawiająCYGrodzisk Mazowiecki, dn. 04. 12. 2017 r. ZamawiająCY
Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań pn – n 18001 : 2004; pn – en iso 14001 : 2005, pn – en iso 9001 : 2009
0.56 Mb. 6
czytać
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5
SolidWorks w ramach realizacji projektu „megakompetentny inżynier transportu, produkcji z Politechniki Lubelskiej”
90.92 Kb. 1
czytać
Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowymZaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym
Kompleksowe zorganizowanie I przeprowadzenie szkolenia z zakresu inżynierii rekonstrukcyjnej Inżynieria rekonstrukcyjna w praktyce przemysłowej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej
177.5 Kb. 1
czytać
Zamówienie publiczne nr zp 5/2012Zamówienie publiczne nr zp 5/2012
Odbiór, transport I zagospodarowanie odpadów wytworzonych w działalności statutowej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu
0.84 Mb. 6
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu