Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) – procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 207. 000,- euro
0,63 Mb. 10
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 015 r poz. 2164 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust ustawy Pzp
118,54 Kb. 1
czytać
Zarząd dróg wojewódzkich w gdańsku 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11AZarząd dróg wojewódzkich w gdańsku 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
0,8 Mb. 14
czytać
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5
SolidWorks w ramach realizacji projektu „megakompetentny inżynier transportu, produkcji z Politechniki Lubelskiej”
88,76 Kb. 1
czytać
Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 62/2016. Zakup I dostawa lekówDotyczy przetargu nieograniczonego nr 62/2016. Zakup I dostawa leków
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.)– procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 209 000 euro
1,46 Mb. 11
czytać
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5
SolidWorks w ramach realizacji projektu „megakompetentny inżynier transportu, produkcji z Politechniki Lubelskiej”
88,76 Kb. 1
czytać
Grodzisk Mazowiecki, dn. 04. 12. 2017 r. ZamawiająCYGrodzisk Mazowiecki, dn. 04. 12. 2017 r. ZamawiająCY
Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań pn – n 18001 : 2004; pn – en iso 14001 : 2005, pn – en iso 9001 : 2009
0,54 Mb. 6
czytać
Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40A /5
SolidWorks w ramach realizacji projektu „megakompetentny inżynier transportu, produkcji z Politechniki Lubelskiej”
90,92 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna