Grupy telekomunikacja polskaGrupy telekomunikacja polska
Grupa tp”, „Grupa”, „Grupa Kapitałowa” w 2007 roku zostało sporządzone na podstawie § 95 oraz § 96 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
0,71 Mb. 13
czytać
Grupy telekomunikacja polskaGrupy telekomunikacja polska
Grupa tp”, „Grupa”, „Grupa Kapitałowa” w 2008 roku zostało sporządzone na podstawie § 95 oraz § 96 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
0,95 Mb. 21
czytać
Telekomunikacji polskiejTelekomunikacji polskiej
Tp”, „tp s. A.”, „Spółka”, „jednostka dominujaca” w 2007 roku zostało sporządzone na podstawie § 95 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
0,59 Mb. 11
czytać
Przedsiębiorstwo Połowów PrzetwórstwaPrzedsiębiorstwo Połowów Przetwórstwa
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego I informacje dodatkowe I objaśnienia
196,15 Kb. 1
czytać
Ministra zdrowiaMinistra zdrowia
Na podstawie art. 5 ust ustawy z dnia grudnia 1996 r o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje
482,26 Kb. 5
czytać
Nazwa spóŁKINazwa spóŁKI
Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 4 grudnia 1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie
146,19 Kb. 1
czytać
Prawo karnePrawo karne
Warunki te stanowią poszczególne elementy struktury przestępstwa. Między tymi elementami zachodzą wzajemne relacje, których wyjaśnienie jest niezbędne o pełnej charakterystyki pojęcia przestępstwa na płaszczyźnie normatywnej
1,26 Mb. 7
czytać
Sprawozdanie Zarządu z działalnościSprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2009 roku
0,96 Mb. 20
czytać
Sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 007 tj okres od styczna 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku z działalności grupy Kapitałowej emc instytut Medyczny S. ASprawozdanie zarządu za rok obrotowy 007 tj okres od styczna 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku z działalności grupy Kapitałowej emc instytut Medyczny S. A
Wzmocniliśmy także pozycję Grupy Kapitałowej jako lidera na rynku prywatnych usług szpitalnych – dostawcy wszechstronnych, wysokostandardowych usług medycznych
0,93 Mb. 1
czytać
Sprawozdanie Zarządu z działalnościSprawozdanie Zarządu z działalności
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
0,77 Mb. 17
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 – 2020
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku w ramach rpo wł na lata 2014-2020
248,73 Kb. 2
czytać
Sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 007 tj okres od styczna 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku z działalności emc instytut medyczny sSprawozdanie zarządu za rok obrotowy 007 tj okres od styczna 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku z działalności emc instytut medyczny s
Wzmocniliśmy także pozycję emc instytutu Medycznego sa jako lidera na rynku prywatnych usług szpitalnych – dostawcy wszechstronnych, wysokostandardowych usług medycznych
1,01 Mb. 1
czytać
Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2007 rokRaport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2007 rok
Pekaes spółka Akcyjna (Spółka) została utworzona w dniu 16 czerwca 1982 roku. Spółka została powołana na czas nieokreślony. Siedziba Spółki znajduje się w Błoniu
187,96 Kb. 1
czytać
Nazwa jednostkiNazwa jednostki
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania bre banku Hipotecznego sa z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, na które składa się
352,15 Kb. 3
czytać
Banku millennium s. ABanku millennium s. A
Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r następujące jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej zostały objęte konsolidacją
188,94 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna