ZamawiająCYZamawiająCY
Dokładny adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów, ul
0,79 Mb. 2
czytać
CzęŚĆ III opis przedmiotu zamówieniaCzęŚĆ III opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca oznacza w szczególności podmiot wykonujący Roboty budowlane w ramach Kontraktów nadzorowanych przez Inżyniera
0,85 Mb. 5
czytać
Przedmiotowy system oceniania dla klasy II technikum handlowe I agrobiznesuPrzedmiotowy system oceniania dla klasy II technikum handlowe I agrobiznesu
107,57 Kb. 1
czytać
Data aktualizacji: 21. 02. 2012 r. Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznejData aktualizacji: 21. 02. 2012 r. Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej
Rozporządzenie Komisji ue nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r zmieniające Rozporządzenie
93,54 Kb. 1
czytać
Instrukcja bezpieczeństwaInstrukcja bezpieczeństwa
Rozporządzenie Komisji ue nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r zmieniające Rozporządzenie
100,52 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 37 /2012 Starosty Głogowskiego z dnia 10 września 2012 rZarządzenie Nr 37 /2012 Starosty Głogowskiego z dnia 10 września 2012 r
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 I 146 I nr 106, poz. 675, z 2011 r
351,98 Kb. 6
czytać
Indywidualna teczka ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogicznąIndywidualna teczka ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Rozporządzenie men I s z 04. 2002r w sprawie warunków działalności innowacyjnej I eksperymentalnej przez publiczne szkoły I placówki Dz. U. 2011Nr 176, poz. 1051, z
195,41 Kb. 4
czytać
Zasady I metody sporządzania sprawozdan finansowychZasady I metody sporządzania sprawozdan finansowych
Szczegółowe zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawarte są w
97,55 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital KlinicznySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Specyfikacja płatna 20,00 zł – w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie pisemnej
356,7 Kb. 2
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
1,06 Mb. 6
czytać
Podkarpacki Urząd WojewódzkiPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, kod. 36-200 Brzozów; nip 686-10-01-197; regon 000524631 zwanym w dalszej części protokołu „ Urzędem„
0,89 Mb. 6
czytać
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa NurzecZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Nurzec
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk nr 13 z dnia 28. 03. 2013r
287,87 Kb. 6
czytać
Krótkie komentarze do kodeksu celnego UkrianyKrótkie komentarze do kodeksu celnego Ukriany
Ukrainy, przez trzy lata dyskutowany w parlamencie ukraińskim. Prezydent Ukrainy podpisał go dopiero 11 lipca 2002 r po uwzględnieniu licznych uwag, w tym dotyczących przesunięcia daty wprowadzenia
121,88 Kb. 1
czytać
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowiePodkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 16 I 17 listopada 2009 roku w Urzędzie Miasta w Krośnie ul. Lwowska 28 a, numer nip: 6842379575 regon : 371013127 w zakresie
206,42 Kb. 4
czytać
Podkarpacki Urząd WojewódzkiPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, kod. 38-480 Rymanów; nip 684-10-03-313; regon 000531157 zwanym w dalszej części protokołu „ Urzędem„
0,96 Mb. 8
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna