Zadanie nr – endoprotezy stawu biodrowego • „bezcementowe, cementowne z możliwośCIĄ zastosowania głowy bipolarnej”Zadanie nr – endoprotezy stawu biodrowego • „bezcementowe, cementowne z możliwośCIĄ zastosowania głowy bipolarnej”
Serweta warstwowa, laminat I włóknina w części środkowej serwety, warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu
60,08 Kb. 1
czytać
Drobny sprzęt medyczny 2016” znak sprawy: zp 11/2016 Pismo Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoDrobny sprzęt medyczny 2016” znak sprawy: zp 11/2016 Pismo Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Drobnego sprzętu medycznego
85,92 Kb. 1
czytać
Ostrów Mazowiecka, dnia 25. 11. 2011r. Szp. Pow. Zp. 21-1/2011 Toruńskie Zakłady MateriałówOstrów Mazowiecka, dnia 25. 11. 2011r. Szp. Pow. Zp. 21-1/2011 Toruńskie Zakłady Materiałów
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
42,08 Kb. 1
czytać
WykonawcyWykonawcy
Dotyczy: wyjaśnień treści siwz do przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń I materiałów do sterylizacji
198,1 Kb. 1
czytać
Zadanie nr – endoprotezy stawu biodrowego • „bezcementowe, cementowne z możliwośCIĄ zastosowania głowy bipolarnej”Zadanie nr – endoprotezy stawu biodrowego • „bezcementowe, cementowne z możliwośCIĄ zastosowania głowy bipolarnej”
Serweta warstwowa, laminat I włóknina w części środkowej serwety, warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu
84,86 Kb. 1
czytać
Warszawa, dnia 12Warszawa, dnia 12
Szpitala Bielańskiego w Warszawie (zp-100/2010), na podstawie art. 8 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn tekst Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759, z późn zm.) informuję
211,6 Kb. 3
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna