Odpowiedzi na pytaniaOdpowiedzi na pytania
Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę
103.38 Kb. 1
czytać
Karta kwalifikacyjnaKarta kwalifikacyjna
Imię I nazwisko uczestnika
28.72 Kb. 1
czytać
Regulamin kolonii organizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla dzieci I młodzieżyRegulamin kolonii organizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla dzieci I młodzieży
Aby zapewnić wszystkim zdrowy I bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas uczestnictwa w imprezach dla dzieci I młodzieży, które każdy z Uczestników zobowiązany jest przestrzegać
32.88 Kb. 1
czytać
Tabela Karta oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejTabela Karta oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
0.78 Mb. 1
czytać
Karta uczestnika wypoczynkuKarta uczestnika wypoczynku
Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy I bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania
48.64 Kb. 1
czytać
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynkuKarta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Ii. Wniosek rodzicóW (prawnych opiekunóW) o skierowanie dziecka na placóWKĘ wypoczynku
71.2 Kb. 1
czytać
Karta uczestnika obozuKarta uczestnika obozu
Imię I nazwisko uczestnika
16.42 Kb. 1
czytać
Regulamin obozuRegulamin obozu
Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do poleceń opiekunów oraz regulaminu obozu I hotelu gdzie obóz jest organizowany
26.93 Kb. 1
czytać
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynkuKarta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Warsztatów ekologicznych” lop, w szczególności dotyczy to zakazu palenia tytoniu, picia napojów zawierających alkohol, zażywania środków odurzających
0.62 Mb. 1
czytać
Regulamin obozuRegulamin obozu
Imię I nazwisko uczestnika
62.19 Kb. 1
czytać
Karta kwalifikacyjna kolonii szachowejKarta kwalifikacyjna kolonii szachowej
Rodzice lub opiekunowie zapewniają transport uczestnika kolonii do ośrodka, w którym odbywają się kolonie w dniu: 04. 07. 2010 do godziny 18: 00
31.84 Kb. 1
czytać
Karta uczestnika wypoczynkuKarta uczestnika wypoczynku
Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy I bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania
47.81 Kb. 1
czytać
Regulamin kolonii organizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla dzieci I młodzieżyRegulamin kolonii organizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla dzieci I młodzieży
Aby zapewnić wszystkim zdrowy I bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas uczestnictwa w imprezach dla dzieci I młodzieży, które każdy z Uczestników zobowiązany jest przestrzegać
32.83 Kb. 1
czytać
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku I. Informacja organizatora wypoczynkuKarta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku I. Informacja organizatora wypoczynku
Centrum Tańca gabi, Gdańsk 0-809, ul. Dragana (do korespondencji Centrum Tańca gabi, ul. Chałubińskiego 28, 80-807 Gdańsk), tel./fax 300 41 74, 0501 370 900, email
43.35 Kb. 1
czytać
Karta uczestnika wypoczynkuKarta uczestnika wypoczynku
Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy I bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania
75.56 Kb. 1
czytać

  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu