Rzeczypospolitej polskiejRzeczypospolitej polskiej
Sejm na 2 posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r zgodnie z art. 47 ust. Regulaminu Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1094 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku I poprawek zgłoszonych w drugim
0,7 Mb. 2
czytać
Ustawa z dnia 2010 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ArtUstawa z dnia 2010 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352 I nr 75, poz. 473) wprowadza się następujące zmiany
34,08 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwz dn r. OdZałącznik nr 1 do siwz dn r. Od
Wielospecjalistyczny szpital samodzielny publiczny zespóŁ opieki zdrowotnej w zgorzelcu
168,49 Kb. 1
czytać
Analiza moczuAnaliza moczu
Kasowa uzupełniająca (kasujemy tylko te zdarzenia gosp., które mają wyraz w pieniądzu wpływy I wydatki)
251,56 Kb. 5
czytać
Uniwersytet łÓDŹKIUniwersytet łÓDŹKI
Podstawy prawne, zakres podmiotowy I przedmiotowy oraz zasady ogólne stosowania dokumentacji vat 27
472,72 Kb. 4
czytać
Zmiana załącznik nr do siwzZmiana załącznik nr do siwz
Adres skrzynki epuap wykonawcy, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem
476,79 Kb. 7
czytać
Zadania zrealizowane przez Ministra obrony Narodowej od początku kadencjiZadania zrealizowane przez Ministra obrony Narodowej od początku kadencji
Przepisy te nie przewidują zwolnień podatkowych na import sprzętu I uzbrojenia z krajów trzecich, w tym przypadku z usa. W związku z tym zaproponowano, aby wydatki budżetu państwa na realizację programu obejmowały również należności celne
23,09 Kb. 1
czytać
Wola Mysłowska gmina 2005-09-19 2005-11-23Wola Mysłowska gmina 2005-09-19 2005-11-23
W dniach od 9 września 2005 r do 24 listopada 2005 r., inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Paweł Rybczyński, Krzysztof Puchacz I wojciech Szukała przeprowadzili kontrolę gospodarki finansowej gminy
270,09 Kb. 4
czytać
Prawo Karne Sąd NajwyższyPrawo Karne Sąd Najwyższy
Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie art. 6 § k k granice kary łącznej określa, z jednej strony, najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, zaś z drugiej, suma kar podlegających łączeniu
331,46 Kb. 6
czytać
Instrukcja obiegu, kontroli I archiwowaniaInstrukcja obiegu, kontroli I archiwowania
Pracownicy Urzędu Miasta Opola z racji powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z jej treścią I bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień
436,18 Kb. 5
czytać
Zakładowy plan kontZakładowy plan kont
Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r
113,82 Kb. 1
czytać
Pozycja finansowa firmyPozycja finansowa firmy
Poza bilansem mogą występować istotne dla jakości sytuacji finansowej firmy pozycje. Wiedza o nich pozwala odpowiednio korygować obraz jaki powstaje z samego bilansowego zestawienia aktywów I pasywów
1,15 Mb. 4
czytać
Faktoring ujęcie podatkowe I bilansowe Definicja faktoringuFaktoring ujęcie podatkowe I bilansowe Definicja faktoringu
Faktor ma również obowiązek zgodnie z ww konwencją powiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności
101,97 Kb. 1
czytać
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnegoZasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego
Raport okresowy Funduszu za drugi kwartał 2008 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
54,88 Kb. 1
czytać
Warunki udzielenia wsparciaWarunki udzielenia wsparcia
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
226,78 Kb. 10
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna