N e-PrawoDrogowe nowoczesne narzędzie pracyN e-PrawoDrogowe nowoczesne narzędzie pracy
3,94 Mb. 7
czytać
Obiegu, kontroli I archiwowaniaObiegu, kontroli I archiwowania
Urzędem Miasta Opola przez zapewnienie pełnych informacji o realizacji zadań finansowo-rzeczowych wynikających z planu finansowego. Wdrożenie przyjętych w niej zasad winno sprzyjać sprawnemu funkcjonowaniu jednostki przez łatwy I szybki dostęp do
0,75 Mb. 11
czytać
Zakładowy plan kontZakładowy plan kont
Nr124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr. 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r
49,15 Kb. 1
czytać
Dyrektywa rady z dnia 23 lipca 1990 r w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących I spółek zależnych różnych Państw CzłonkowskichDyrektywa rady z dnia 23 lipca 1990 r w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących I spółek zależnych różnych Państw Członkowskich
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art
46,93 Kb. 1
czytać
Ewidencja I wycena środków pienięŻnych spis treści wstęp 4 Rozdział I ogólna charakterystyka środków pieniężnych 5Ewidencja I wycena środków pienięŻnych spis treści wstęp 4 Rozdział I ogólna charakterystyka środków pieniężnych 5
Dokumentacja I ewidencja środków pieniężnych na przykładzie zakładu budżetowego 55
300,57 Kb. 5
czytać
Informacja z wykonania budżetu gminy regnów za I póŁrocze 2011 rokuInformacja z wykonania budżetu gminy regnów za I póŁrocze 2011 roku
Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr iv/21 /11 I opracowany na podstawie
0,61 Mb. 4
czytać
Załącznik nr 1 do siwz dn r. OdZałącznik nr 1 do siwz dn r. Od
Dla: wielospecjalistyczny szpital samodzielny publiczny zespóŁ opieki zdrowotnej w zgorzelcu
73,72 Kb. 1
czytać
Objaśnienia do formularza f-o1/kObjaśnienia do formularza f-o1/k
Bilans oraz rachunek zysków I strat, należy wypełnić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
127 Kb. 1
czytać
Izolacja jarocinIzolacja jarocin
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności
65,86 Kb. 1
czytać
Warunki obrotuWarunki obrotu
Komisja Papierów Wartościowych I giełd1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje wymagane przepisami prawa
146,51 Kb. 1
czytać
§ 1 Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w koncercie zespołu „Nagrobki” w dn. 25. 10. 2018 r§ 1 Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w koncercie zespołu „Nagrobki” w dn. 25. 10. 2018 r
Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w koncercie zespołu „Nagrobki” w dn. 25. 10. 2018 r w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia
27,28 Kb. 1
czytać
Strzyżewice (gmina) [0609122] Urząd 2008-03-13 ÷ 2008-05-30 kompleksowa wystąpienie pokontrolneStrzyżewice (gmina) [0609122] Urząd 2008-03-13 ÷ 2008-05-30 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
W dniach od 13 marca do 30 maja 2008 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Joanna Przednowek, Magdalena Pyda I krzysztof Bartosik– przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Strzyżewice
73,24 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwz dn r. OdZałącznik nr 1 do siwz dn r. Od
Wielospecjalistyczny szpital samodzielny publiczny zespóŁ opieki zdrowotnej w zgorzelcu
165,83 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5
Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach I została opracowana na podstawie
26,99 Kb. 1
czytać
Tomaszowski (powiat) [0618000] Urząd 2007-09-10 ÷ 2007-11-20 kompleksowa wystąpienie pokontrolneTomaszowski (powiat) [0618000] Urząd 2007-09-10 ÷ 2007-11-20 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
W dniach od 10 września do 20 listopada 2007 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Beata Grabowska I marta Woźnica – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej powiatu tomaszowskiego
45,9 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna