Instrukcja w sprawie obiegu I kontroliInstrukcja w sprawie obiegu I kontroli
Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów powodujących skutki finansowo – gospodarcze oraz określenie kompetencji I odpowiedzialności związanej z prawidłowym I rzetelnym opracowaniem
126,85 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do ZarządzeniaZałącznik nr 1 do Zarządzenia
Ustawy z 29 września 1997r o rachunkowości
29,03 Kb. 1
czytać
Ewidencja I wycena środków pienięŻnych spis treści wstęp 4 Rozdział I ogólna charakterystyka środków pieniężnych 5Ewidencja I wycena środków pienięŻnych spis treści wstęp 4 Rozdział I ogólna charakterystyka środków pieniężnych 5
Dokumentacja I ewidencja środków pieniężnych na przykładzie zakładu budżetowego 55
316,76 Kb. 4
czytać
Uzasadnienie potrzeby I cel wydania aktuUzasadnienie potrzeby I cel wydania aktu
Projektowana ustawa przewiduje zmiany mające na celu likwidację lub ograniczenie barier
141,51 Kb. 3
czytać
S. A. Inowrocław raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Huty Szkła Gospodarczego „irenaS. A. Inowrocław raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Huty Szkła Gospodarczego „irena
Raport z badania sprawozdania finansowego za 2007 rok – Huta Szkła Gospodarczego Irena” S. A. Inowrocław
425,83 Kb. 2
czytać
Świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnychŚwiadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Należy podkreślić, że przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju przysposobienia finansowe I rzeczowe, otrzymywane przez pracownika
83,77 Kb. 1
czytać
Firlej (gmina) [0608032] Urząd 2006-03-30 ÷ 2006-06-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolneFirlej (gmina) [0608032] Urząd 2006-03-30 ÷ 2006-06-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
W dniach od 0 marca do czerwca 2006 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Ewa Kuźma-Pilipczuk, Marek Kwieciński
90,36 Kb. 1
czytać
Podstawy Leasingu Leasing krótka definicjaPodstawy Leasingu Leasing krótka definicja
Przez umowę leasingu leasingodawca zobowiązuje się zakupić wybraną rzecz oraz oddać ją leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie zakupu rzeczy
87,3 Kb. 1
czytać
Wzór umowy NrWzór umowy Nr
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000334972 (wartość kapitału zakładowego 774 140 000,00 zł w całości wpłacony), nip 525-000-73-13
205,11 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwz dn r. OdZałącznik nr 1 do siwz dn r. Od
Wielospecjalistyczny szpital samodzielny publiczny zespóŁ opieki zdrowotnej w zgorzelcu
164,57 Kb. 1
czytać
Lublin, 2 maja 2007 rLublin, 2 maja 2007 r
W dniach od 0 stycznia do marca 2007 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Małgorzata Głuch, Bożena Tymura I julita Woźniak-Mika – przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Siedliszcze
54,27 Kb. 1
czytać
Egzamin finanse publiczneEgzamin finanse publiczne
Państwa. W odniesieniu fp państwo dysponuje przymusem w celu zapewniania dochodów, nie podlega przymusowi w zakresie wydatków. W odniesieniu do finansów prywatnych występuje przymus po stronie wydatkowej
125,89 Kb. 2
czytać
Niekompletne ujęcie dostaw niefakturowanych I dostaw w drodze w konsekwencji nieujawnienie kompletnych zobowiązań w bilansieNiekompletne ujęcie dostaw niefakturowanych I dostaw w drodze w konsekwencji nieujawnienie kompletnych zobowiązań w bilansie
19,75 Kb. 1
czytać
Prawo Karne Sąd NajwyższyPrawo Karne Sąd Najwyższy
Jeśli zaś tak, to podstawą skazania był przepis uznany za niezgodny z Konstytucją
337,96 Kb. 5
czytać
ProtokóŁ wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2011r w salce Urzędu Gminy Porządek posiedzeniaProtokóŁ wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2011r w salce Urzędu Gminy Porządek posiedzenia
Ad. Przewodniczący Komisji Rolnictwa I budżetu Zbigniew Dziamski, powitał członków komisji uczestniczących we wspólnym spotkaniu, przewodniczącego rady Gracjana Skórnickiego, wójta Adama Woropaja oraz skarbnika Gminy Mirosławę Szwedek
27,79 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna