Bk. 1711. 10. 2013 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w „Łaźni” Radomskim Klubie Środowisk Twórczych I Galerii w RadomiuBk. 1711. 10. 2013 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w „Łaźni” Radomskim Klubie Środowisk Twórczych I Galerii w Radomiu
Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadził w dniach 25. 03. 2013r. – 26. 04. 2013r kontrolę finansową za okres 2012r., w „Łaźni” Radomskim Klubie Środowisk Twórczych I galerii w Radomiu
74,79 Kb. 1
czytać
Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 rObjaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
Plan I wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania
0,55 Mb. 5
czytać
Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 rObjaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
Plan I wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania
0,53 Mb. 6
czytać
Prawo Karne Sąd NajwyższyPrawo Karne Sąd Najwyższy
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 013 r., poz. 1440 ze zm.), w zw z art. 108 ust ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
321,64 Kb. 6
czytać
Możliwości uproszczenia księgowości osób prawnych definiowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie jako organizacje pozarządoweMożliwości uproszczenia księgowości osób prawnych definiowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie jako organizacje pozarządowe
Ekspertyza została przeprowadzona w oparciu o analizę wybranych przepisów prawnych, dotyczących organizacji pozarządowych, związanych z księgowością I podatkiem dochodowym, w tym
81,12 Kb. 1
czytać
Zakładowy plan kontZakładowy plan kont
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
0,55 Mb. 10
czytać
Pracownicy w stowarzyszeniuPracownicy w stowarzyszeniu
Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorca – czyli jak podjąć działalność gospodarczą w stowarzyszeniu I fundacji”
107,29 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu oraz informacje o korektach z tytułu rezerw
215,21 Kb. 1
czytać
Z a r z ą d z e n I e nr 71/08Z a r z ą d z e n I e nr 71/08
Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
144,5 Kb. 2
czytać
Zarządzenie nr 90/05 wójta Gminy TuroślZarządzenie nr 90/05 wójta Gminy Turośl
Dz. U. z 2003 r nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz
1,11 Mb. 6
czytać
Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdań finansowychJak uniknąć błędów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
Ustawa o rachunkowości, msr zależy od wielkości jednostki, tego czy jest ona jednostką podlegającą obowiązkowi badania, czy jest ona jednostką publiczną a także od wybranych przez jednostkę zasad wyceny
95,22 Kb. 1
czytać
W uniwersytecie im. Adama mickiewiczaW uniwersytecie im. Adama mickiewicza
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest szkołą wyższą działającą w oparciu o
116,37 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 45/2006Zarządzenie nr 45/2006
Dz. U. z 2002 r. Nr 76,poz. 694 z póżn zm.), art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póż. zm.) oraz przepisów
453,62 Kb. 3
czytać
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3Zarządzenie wewnętrzne Nr 3
Na podstawie § 4 Statutu Urzędu Skarbowego Zarządzenia Nr 86 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r w sprawie organizacji urzędów I izb skarbowych oraz nadania im statutów
301,07 Kb. 2
czytać
W uniwersytecie im. Adama mickiewiczaW uniwersytecie im. Adama mickiewicza
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest szkołą wyższą działającą w oparciu o
126,61 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna