Informacja opisowa o realizacji dochodów I wydatków budżetu gminy przerośl za 2010rok. Wysoka radoInformacja opisowa o realizacji dochodów I wydatków budżetu gminy przerośl za 2010rok. Wysoka rado
Długoterminowych zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego. W ciągu roku budżet był wielokrotnie zmieniony z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych I ostatecznie Zarządzeniem Nr 7/10, Wójta Gminy Przerośl z dnia 30
65,69 Kb. 1
czytać
Puławski (powiat) [0614000] Urząd 2007-10-23 ÷ 2008-01-11 kompleksowa wystąpienie pokontrolnePuławski (powiat) [0614000] Urząd 2007-10-23 ÷ 2008-01-11 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
W dniach od 23 października 2007 r do 11 stycznia 2008 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Paweł Rybczyński, Joanna Przednowek, Alina Sagan
84,21 Kb. 1
czytać
Tomaszów Lubelski miasto-odpowiedźTomaszów Lubelski miasto-odpowiedź
Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski przeprowadzonej w okresie od 7 listopada 2005 r do 27 stycznia 2006 r przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie poniżej informuję o podjętych działaniach w celu wyeliminowania
40,75 Kb. 1
czytać
Umowa o prowadzenie księgi rachunkowejUmowa o prowadzenie księgi rachunkowej
Biuro Rachunkowe Monika Moszyńska, ul. Jagodowa 1, 62-002 Suchy Las, nip 777-139-32-19,Regon 301398857 uprawnionym do prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów nr 37829/2010 zwanym dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym
28,57 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2006 Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21. 03. 2006r. Rozdział I postanowienia ogólneZałącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2006 Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21. 03. 2006r. Rozdział I postanowienia ogólne
Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt jako organ wykonawczy wykonuje swoją pracę
130,77 Kb. 1
czytać
Informacja o działalności Sądu w 2007rInformacja o działalności Sądu w 2007r
0,81 Mb. 14
czytać
KomentarzKomentarz
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu oraz informacje o korektach z tytułu rezerw
184,31 Kb. 1
czytać
KomentarzKomentarz
Dolnośląska Szkoła Bankowa Sp z o o Wobec powyższego porównywalność danych zaprezentowanych w sprawozdaniu za kwartał 2002 roku z danymi zaprezentowanymi w sprawozdaniu za kwartał 2001 roku ma charakter ograniczony
208,73 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 48a/2004Zarządzenie nr 48a/2004
Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje gminne
242,86 Kb. 3
czytać
Zawartość informacji dodatkowej w raportach kwartalnych I odpowiednio w skonsolidowanych raportach kwartalnychZawartość informacji dodatkowej w raportach kwartalnych I odpowiednio w skonsolidowanych raportach kwartalnych
Grupy Eldorado za pierwszy kwartał 2002 roku oraz jednostkowe sprawozdanie emitenta, sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości przyjętymi przez Grupę „Eldorado” dla wyceny aktywów I pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto na
100,58 Kb. 1
czytać
Wójta Gminy TuroślWójta Gminy Turośl
Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 I nr 201, poz. 1183 zarządzam, co następuje
1,68 Mb. 14
czytać
Rzeczypospolitej polskiejRzeczypospolitej polskiej
Sejm na 2 posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 r zgodnie z art. 47 ust. Regulaminu Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2978 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu
339,18 Kb. 3
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoWprowadzenie do sprawozdania finansowego
Forma prawna I podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (pkd)
78 Kb. 1
czytać
Wersja na dzień 22. 11. 2010 r. Część I – Formularz wniosku wstęp przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie w aplikacji „Generator Wniosków”Wersja na dzień 22. 11. 2010 r. Część I – Formularz wniosku wstęp przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie w aplikacji „Generator Wniosków”
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie w aplikacji „Generator Wniosków”, należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz Poradnikiem dla Beneficjenta
1,12 Mb. 5
czytać
Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej “posejdon” w Gdyni Gdynia 2009 Spis treściRegulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej “posejdon” w Gdyni Gdynia 2009 Spis treści
Wynik z eksploatacji I utrzymania nieruchomości – wynik zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 7 ust pkt. 44 uopdop
262,67 Kb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna