Instrukcja w sprawie obiegu I kontroliInstrukcja w sprawie obiegu I kontroli
Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów powodujących skutki finansowo–gospodarcze oraz określenie kompetencji I odpowiedzialności związanej z prawidłowym I rzetelnym opracowaniem
142,63 Kb. 1
czytać
Piotr Wielkiewicz WrocławPiotr Wielkiewicz Wrocław
Ważniejsze problemy związane z dostosowaniem polskiego sektora bankowego do wymagań Unii Europejskiej
138,87 Kb. 1
czytać
Ministerstwo GospodarkiMinisterstwo Gospodarki
Prawa autorskie zastrzeSone. Materiały te moSna wykorzystywać kopiować, przechowywać I
1,34 Mb. 24
czytać
Instrukcja kasowaInstrukcja kasowa
Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy I została opracowana na podstawie
82,13 Kb. 1
czytać
Instrukcja obiegu, kontroli I archiwowaniaInstrukcja obiegu, kontroli I archiwowania
Pracownicy Urzędu Miasta Opola z racji powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z jej treścią I bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień
412,42 Kb. 5
czytać
Opis stanowisk pracy, w tym określenie wymagań koniecznych I pożądanych wobec pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”Opis stanowisk pracy, w tym określenie wymagań koniecznych I pożądanych wobec pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
Wymagane I pożądane kwalifikacje I doświadczenie oraz zakres obowiązków I odpowiedzialności
110,81 Kb. 1
czytać
Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku I zasad odpowiedzialności za powierzone mienieInstrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku I zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
Podstawę regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią poniższe akty prawne
444,8 Kb. 4
czytać
Projekt z dnia 14 kwietnia 2011 rProjekt z dnia 14 kwietnia 2011 r
Art. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany
91,1 Kb. 2
czytać
Prawo finansowePrawo finansowe
Ustawy; podstawową ustawą regulującą prawo finansowe jest ustawa z dn. 26. 11. 1998 o finansach publicznych
93,71 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie I. Potrzeba I cel podpisania UmowyUzasadnienie I. Potrzeba I cel podpisania Umowy
W dniu 8 listopada 2008 r w Doha podpisano ww. Umowę. Zgodnie z art. 22 ust podpisanej Umowy z Katarem, podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Kataru unika się przy zastosowaniu metody
87,71 Kb. 1
czytać
Garbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolneGarbów (gmina) [0609042] Urząd 2008-09-24 ÷ 2008-11-18 kompleksowa odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
W odpowiedzi na pismo rio-ii-601/45/2008 z dnia 2 marca 2009 roku, pragnę poinformować o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych
15,71 Kb. 1
czytać
W sprawie gospodarki kasowejW sprawie gospodarki kasowej
Urzędzie Miasta Wojkowice I została opracowana na podstawie wypracowanych I sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie gospodarki kasowej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa
62,68 Kb. 1
czytać
Spis treści stosunki gospodarcze polska-rosja. Problemy, perspektywySpis treści stosunki gospodarcze polska-rosja. Problemy, perspektywy
Sytuacja gospodarcza w federacji rosyjskiej w okresie styczeń-lipiec 2002 roku
0,81 Mb. 14
czytać
I. Wprowadzenie Ostatnia z dotąd sformułowanych w odniesieniu do Polski Strategii Wsparcia Kraju Country Assistance Strategy (cas) była przedmiotem dyskusji Rady Dyrektorów Banku Światowego w początkach miesiącaI. Wprowadzenie Ostatnia z dotąd sformułowanych w odniesieniu do Polski Strategii Wsparcia Kraju Country Assistance Strategy (cas) była przedmiotem dyskusji Rady Dyrektorów Banku Światowego w początkach miesiąca
Międzynarodowy Bank Odbudowy I rozwoju International Bank for Reconstruction and Development ibrd
142,84 Kb. 2
czytać
Instrukcja kasowaInstrukcja kasowa
Instrukcja niniejsza reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta w Białej Rawskiej I została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości/ Dz. U. Nr 76 z 2002 r z późn zm
21,64 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna