1. Zasoby finansowe i źródła ich finansowania Rachunkowość1. Zasoby finansowe i źródła ich finansowania Rachunkowość
Rachunkowość jest to system ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska I procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce; pozwalające na przedstawienie jej sytuacji majątkowo – finansowej I wyniku finansowego
99,71 Kb. 1
czytać
InformacjaInformacja
Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr iv/21 /11 I opracowany na podstawie
0,61 Mb. 4
czytać
Skarga1 do komisji wspólnot europejskichSkarga1 do komisji wspólnot europejskich
Główną działalnością spółki jest analiza I przetwarzanie danych biologicznych, a szczególności przewidywanie struktury I funkcji genów oraz białek. Spółka prowadzi działalność w Warszawie, Poznaniu I łodzi
121,39 Kb. 2
czytać
Instrukcja kasowaInstrukcja kasowa
Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie I została opracowana na podstawie
182,9 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 4Załącznik Nr 4
Na podstawie art. 1, 33 ust ustawy z dnia marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn zm./ art. 47 ustawy z dnia 30czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 z późn zm
79,66 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233,5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233,06 Kb. 4
czytać
Projekt z dnia 4 stycznia 2008 rProjekt z dnia 4 stycznia 2008 r
Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn zm., oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
438,52 Kb. 8
czytać
Istota I funkcje podatkówIstota I funkcje podatków
Jest to relikt danin publicznych. Gdy pojawił się pieniądz, państwo zaczęło pobierać daniny publiczne również w tej formie. Pieniężne daniny publiczne przyjęły postać podatków I opłat publicznych
281,82 Kb. 2
czytać
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędzie miasta I gminy biała rawska częŚĆ I ustalenia ogólne § 1 Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „księgowośĆ budżetowa”Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w urzędzie miasta I gminy biała rawska częŚĆ I ustalenia ogólne § 1 Urząd Miasta Biała Rawska prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą „księgowośĆ budżetowa”
Usługi Informatyczne info-system roman I tadeusz Groszek s j. 05-120 Legionowo, ul Piłsudskiego 31/240. System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art
131,73 Kb. 1
czytać
Bielsko-Biała, dniaBielsko-Biała, dnia
O wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego
69,55 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006
Miasta I gminy Bogdan Szczęśniak, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Stanisław Skrzydłowski, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Marek Szponar, goście zaproszeni na obrady Sesji oraz przedstawiciele rad sołeckich I osiedlowych
306,51 Kb. 9
czytać
Podkarpacki Urząd WojewódzkiPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 20 zwanego w dalszej części protokołu „ piw w Tarnobrzegu.”
0,8 Mb. 9
czytać
Załącznik nr 1 do siwz dn r. OdZałącznik nr 1 do siwz dn r. Od
Dla: wielospecjalistyczny szpital samodzielny publiczny zespóŁ opieki zdrowotnej w zgorzelcu
73,72 Kb. 1
czytać
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowychSposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe, zgodnie z art. 1 ust ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, prowadzone są w siedzibie Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1, odrębnie dla
66,06 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna