Warunki obrotuWarunki obrotu
Komisja Papierów Wartościowych I giełd1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje wymagane przepisami prawa
146,51 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 20Radom, dnia 20
Biura Kontroli I rewizji Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadzili w dniach 06. 03. 2012r. – 28. 03. 2012r kontrolę finansową za 2011r
48,32 Kb. 1
czytać
Ustawa z dnia 2010 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ArtUstawa z dnia 2010 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352 I nr 75, poz. 473) wprowadza się następujące zmiany
34,08 Kb. 1
czytać
Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboruOpis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 0 do Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd w ramach poddziałania 19. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
22,56 Kb. 1
czytać
Projekt budżetuProjekt budżetu
Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczyca w 2008 roku w zakresie merytorycznym I finansowym
172,76 Kb. 4
czytać
Dochody (+ 134. 071. 501 zł)Dochody (+ 134. 071. 501 zł)
Wprowadza się zmiany budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Po zmianach plan dochodów Województwa Mazowieckiego na 2015 rok wynosi 824. 362. 988 zł
333,65 Kb. 8
czytać
Ustawa z dnia r o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw1 ArtUstawa z dnia r o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw1 Art
W ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 I nr 157, poz. 1241) wprowadza się następujące zmiany
31,39 Kb. 1
czytać
Instrukcja rejestracji wniosku o miejsce w domu studenckimInstrukcja rejestracji wniosku o miejsce w domu studenckim
Wirtualny Dziekanat → Dział Spraw Bytowych → Elektroniczna rejestracja wniosków o stypendia
86,49 Kb. 1
czytać
Wykaz przepisów określających koszty postępowania sądowego I egzekucyjnegoWykaz przepisów określających koszty postępowania sądowego I egzekucyjnego
Zlecenie należy wypełnić drukowanymi literami. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem „X”
51,2 Kb. 1
czytać
Zasady prowadzenia rachunkowośCIZasady prowadzenia rachunkowośCI
Służy do ewidencji księgowej składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych. Na stronie Wn ewidencjonuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu I wartości środków trwałych z wyjątkiem umorzenia
124,86 Kb. 1
czytać
Rozpowszechnianie wizerunku objasnienie zjawiskaRozpowszechnianie wizerunku objasnienie zjawiska
82,08 Kb. 1
czytać
DziałalnośĆ kredytowa bankuDziałalnośĆ kredytowa banku
Procedura kredytowania I rozpatrywania wniosku kredytowego a współpraca klienta z bankiem
237,88 Kb. 2
czytać
Z ą dzenie nr: 11/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w CzyżewieZ ą dzenie nr: 11/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Czyżewie
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn zm. 1)) zarządza się, co następuje
124,39 Kb. 1
czytać
Instrukcja w sprawie gospodarki kasowejInstrukcja w sprawie gospodarki kasowej
Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
111,77 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr or-i. 120 93. 2014 z dnia 23 września 2014Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr or-i. 120 93. 2014 z dnia 23 września 2014
Wydziały Urzędu Miasta Opola oraz stanowiska uczestniczące w realizacji zadania
193,22 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna