Początek formularza Dół formularzaPoczątek formularza Dół formularza
Na podstawie art ust pkt I ust ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 I nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 I nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje
0,56 Mb. 4
czytać
Mnożnik inwestycyjnyMnożnik inwestycyjny
Informuje jak zmienia się produkcja przy zmienia w autonomicznym popycie globalnym. Jest większa od 1 gdyż każda zmiana w autonomicznym popycie inwestycyjnym powoduje dalsze zmiany w popycie konsumpcyjnym
113,77 Kb. 1
czytać
Egzamin finanse publiczneEgzamin finanse publiczne
Państwa. W odniesieniu fp państwo dysponuje przymusem w celu zapewniania dochodów, nie podlega przymusowi w zakresie wydatków. W odniesieniu do finansów prywatnych występuje przymus po stronie wydatkowej
125,89 Kb. 2
czytać
Protokół Nr xiv/2012 z XIV sesji Rady Gminy Choczewo VI kadencji w dniu 30 stycznia 2012 rProtokół Nr xiv/2012 z XIV sesji Rady Gminy Choczewo VI kadencji w dniu 30 stycznia 2012 r
Sesja odbyła się w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie
147,53 Kb. 3
czytać
ProtokóŁ wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2011r w salce Urzędu Gminy Porządek posiedzeniaProtokóŁ wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2011r w salce Urzędu Gminy Porządek posiedzenia
Ad. Przewodniczący Komisji Rolnictwa I budżetu Zbigniew Dziamski, powitał członków komisji uczestniczących we wspólnym spotkaniu, przewodniczącego rady Gracjana Skórnickiego, wójta Adama Woropaja oraz skarbnika Gminy Mirosławę Szwedek
27,79 Kb. 1
czytać
Opodatkowanie pracy – tak zwane „składki ubezpieczeniowe” I ich wpływ na wysokość bezrobociaOpodatkowanie pracy – tak zwane „składki ubezpieczeniowe” I ich wpływ na wysokość bezrobocia
Widmo straszy Europę. Widmo zbankrutowanego państwowego, repartycyjnego systemu emerytalnego, który niepodzielnie panuje w Europie przez niemal całe obecne stulecie”
264,75 Kb. 3
czytać
Regulamin organizacyjny powiatowego urzędu pracy w kozienicach rozdział I przepisy ogólneRegulamin organizacyjny powiatowego urzędu pracy w kozienicach rozdział I przepisy ogólne
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jest jednostka organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej
174,81 Kb. 1
czytać
Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o płatnośćWykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność
Wykaz dokumentóW, jakie należy przedłOŻYĆ do wniosku o płatnośĆ wraz z zasadami opisu dokumentów księgowych
139,79 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 24/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 24. 06. 2009 r w sprawie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Skarbowym w CieszynieZarządzenie nr 24/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 24. 06. 2009 r w sprawie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie
Na podstawie § 4 Zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 roku sprawie organizacji urzędów I izb skarbowych oraz nadania im statutów
280,73 Kb. 2
czytać
Federacja Rosyjska Przegląd gospodarczo-rynkowy Biuletyn Ekonomiczny nr 70Federacja Rosyjska Przegląd gospodarczo-rynkowy Biuletyn Ekonomiczny nr 70
J. Fajkowski /FA/, E. Brzęczek /BR/, A. Włodarczyk /WŁ/, J. Chrustowiecki /chr
1,5 Mb. 14
czytać
Zarządzenie nr 671/2007 Prezydenta Miasta RadomiaZarządzenie nr 671/2007 Prezydenta Miasta Radomia
Dz. U. z 002r Nr 76 poz. 694 z póź zm oraz § ust Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu, przyjętego zarządzeniem nr 491/2007 Prezydenta Miasta Radomia dnia 26 lipca 2007r, zarządzam co następuje
115,94 Kb. 1
czytać
Informacja z wykonania budżetu gminy regnów za I póŁrocze 2011 rokuInformacja z wykonania budżetu gminy regnów za I póŁrocze 2011 roku
Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr iv/21 /11 I opracowany na podstawie
0,61 Mb. 4
czytać
Poniżej tygodniowy serwis informacyjny. Przygotowujemy omówienia, natomiast sposób dotarcia do pełnych tekstów wskazujemy poprzez systemem przypisów i aktywnych odsyłaczyPoniżej tygodniowy serwis informacyjny. Przygotowujemy omówienia, natomiast sposób dotarcia do pełnych tekstów wskazujemy poprzez systemem przypisów i aktywnych odsyłaczy
4,28 Mb. 10
czytać
Bełżyce ZwKomGm (związek) [060901Z0140] zbiewuk w Bełżycach 2008-10-08 ÷ 2008-11-10 problemowa wystąpienie pokontrolneBełżyce ZwKomGm (związek) [060901Z0140] zbiewuk w Bełżycach 2008-10-08 ÷ 2008-11-10 problemowa wystąpienie pokontrolne
Dyrektor Zakładu Budowy I eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach
103,64 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr 41/08Zarządzenie Nr 41/08
Polityka rachunkowości oraz planu kont dla Projektu Systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” realizowanego w ramach po kl współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0,88 Mb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna