Zawartość opracowaniaZawartość opracowania
Na przestrzeni roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości 3 710 042,45 zł co wskazuje na realizację planu – w wys. 100,05 %. Zrealizowane dochody bieżące za okres sprawozdawczy wynoszą – 32 626 360,33 zł a dochody majątkowe – 083
199,83 Kb. 3
czytać
Zarządzenie nr 34/2009Zarządzenie nr 34/2009
Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r w sprawie organizacji urzędów I izb skarbowych oraz nadania im statutów
222,74 Kb. 4
czytać
Ustawa z dnia 1 marca 2004 r o podatku od towarów I usługUstawa z dnia 1 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
Wspólnoty rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy
0,95 Mb. 19
czytać
Sprawozdanie merytoryczneSprawozdanie merytoryczne
Przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r., w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji dz. U. z dnia 22 maja 2001 r
132,67 Kb. 1
czytać
System podatkowy federacji rosyjskiejSystem podatkowy federacji rosyjskiej
Ustawą Federalna z dnia 29. 07. 2004 n 95-Ф3 „O wniesieniu zmian do części pierwszej I drugiej Kodeksu Podatkowego Federacji I utracie mocy prawnej niektórych aktów normatywnych Federacji Rosyjskiej o podatkach I opłatach” od dnia 01
142,32 Kb. 1
czytać
Instrukcja w sprawie obiegu I kontroliInstrukcja w sprawie obiegu I kontroli
Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów powodujących skutki finansowo – gospodarcze oraz określenie kompetencji I odpowiedzialności związanej z prawidłowym I rzetelnym opracowaniem
126,85 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie potrzeby I cel wydania aktuUzasadnienie potrzeby I cel wydania aktu
Projektowana ustawa przewiduje zmiany mające na celu likwidację lub ograniczenie barier
141,51 Kb. 3
czytać
Świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnychŚwiadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Należy podkreślić, że przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju przysposobienia finansowe I rzeczowe, otrzymywane przez pracownika
83,77 Kb. 1
czytać
Geneza bankowościGeneza bankowości
Pośredniczenie w płatnościach swoich wkładów przez wyrównywanie ich należności I zobowiązań następowało poprzez przenoszenie wkładów z konta na konto. Stąd nazwa „banki żyrowe”(giro krąg)
38,44 Kb. 1
czytać
Liczba stron : Data : 2018-6-4 Nazwa pliku : IV kadencja/druk nr 1874Liczba stron : Data : 2018-6-4 Nazwa pliku : IV kadencja/druk nr 1874
Wspólnoty rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy
1,19 Mb. 12
czytać
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usługUstawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
Wspólnoty rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy
1,5 Mb. 19
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia częŚĆ opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta I gminy młynary za 2011 rokZałącznik Nr 1 do Zarządzenia częŚĆ opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta I gminy młynary za 2011 rok
Budżet Miasta I gminy Młynary na 2011 rok został uchwalony 23 lutego 2011 roku w wysokości
170,13 Kb. 2
czytać
Z sesji Rady Gminy Koźminek odbytej w dniu 29 grudnia 2014r w sali nr 14 Urzędu Gminy w Koźminku w godz od 00 do 12. 35Z sesji Rady Gminy Koźminek odbytej w dniu 29 grudnia 2014r w sali nr 14 Urzędu Gminy w Koźminku w godz od 00 do 12. 35
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy –Jacek Wolniaczyk. Radni obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu
110,13 Kb. 2
czytać
Instrukcja w sprawie gospodarki kasowejInstrukcja w sprawie gospodarki kasowej
Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych I sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie gospodarki kasowej
76,47 Kb. 1
czytać
Pleszew dnia 13Pleszew dnia 13
196,48 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna