ProtokóŁ nr xxxix/09ProtokóŁ nr xxxix/09
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Wzorek otworzył o godzinie 900 posiedzenie XXXIX sesji Rady Powiatu w Starachowicach
297,47 Kb. 4
czytać
Bk. 1711. 10. 2013 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w „Łaźni” Radomskim Klubie Środowisk Twórczych I Galerii w RadomiuBk. 1711. 10. 2013 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w „Łaźni” Radomskim Klubie Środowisk Twórczych I Galerii w Radomiu
Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadził w dniach 25. 03. 2013r. – 26. 04. 2013r kontrolę finansową za okres 2012r., w „Łaźni” Radomskim Klubie Środowisk Twórczych I galerii w Radomiu
74,79 Kb. 1
czytać
Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 rObjaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
Plan I wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania
0,55 Mb. 5
czytać
Objaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 rObjaśnienia do planu I wykonania budżetu gminy Duszniki za I półrocze 2003 r
Plan I wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania
0,53 Mb. 6
czytać
Możliwości uproszczenia księgowości osób prawnych definiowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie jako organizacje pozarządoweMożliwości uproszczenia księgowości osób prawnych definiowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie jako organizacje pozarządowe
Ekspertyza została przeprowadzona w oparciu o analizę wybranych przepisów prawnych, dotyczących organizacji pozarządowych, związanych z księgowością I podatkiem dochodowym, w tym
81,12 Kb. 1
czytać
Protokół Nr V/07Protokół Nr V/07
Otwarcia V sesji dokonał Przewodniczący Rady – Grzegorz Sokoliński, który powitał radnych I gości, przedstawiając do zatwierdzenia porządek obrad
131,42 Kb. 2
czytać
Ustawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne ArtUstawa z dnia o weteranach działań poza granicami państwa1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art
Art. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach
99,49 Kb. 1
czytać
Regulamin kontrolim wewnętrznejRegulamin kontrolim wewnętrznej
Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r
61,7 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Mircu Nr 59/07 z dnia 30 listopada 2007 roku. Regulamin organizacyjny urzędu gminy w mircu rozdział I postanowienia ogólneZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy w Mircu Nr 59/07 z dnia 30 listopada 2007 roku. Regulamin organizacyjny urzędu gminy w mircu rozdział I postanowienia ogólne
Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który jednocześnie pełni funkcję organu wykonawczego gminy
332,19 Kb. 2
czytać
Zarządzenie nr 90/05 wójta Gminy TuroślZarządzenie nr 90/05 wójta Gminy Turośl
Dz. U. z 2003 r nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611, nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, nr 93, poz. 890, nr 121, poz. 1264, nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz
1,11 Mb. 6
czytać
Sprawozdani eSprawozdani e
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 15/11 Wójta Gminy Turośl z dnia 21 marca 2011 r
252,18 Kb. 3
czytać
Dz. U. 2010. 38. 207 2011-01-01 zm. Dz. U. 2010. 235. 1546 § 1, § 2Dz. U. 2010. 38. 207 2011-01-01 zm. Dz. U. 2010. 235. 1546 § 1, § 2
Na podstawie art ust pkt I ust ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje
0,59 Mb. 6
czytać
2 objaśnienie dochodów województwa zachodniopomorskiego2 objaśnienie dochodów województwa zachodniopomorskiego
Objaśnienia do projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok – część opisowa
1,59 Mb. 14
czytać
Studium WykonalnościStudium Wykonalności
Działania rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Typ projektu Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym
2,87 Mb. 15
czytać
Zawartość opracowaniaZawartość opracowania
Na przestrzeni I półrocza 2013 roku zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości
150,33 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna