Dz. U. 04. 54. 535 2005. 02. 01 zm. Dz. U. 05. 14. 113 artDz. U. 04. 54. 535 2005. 02. 01 zm. Dz. U. 05. 14. 113 art
Wspólnoty rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy
1,52 Mb. 20
czytać
Uchwała Nr xxx/391/04Uchwała Nr xxx/391/04
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 I nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 I nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz
77,16 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 0154//07Zarządzenie nr 0154//07
W celu obrazowego przedstawienia relacji budżetowych do materiału włączono ujęcia graficzne
0,76 Mb. 6
czytać
Informacja o działalności Sądu w 2007rInformacja o działalności Sądu w 2007r
0,81 Mb. 14
czytać
Sprawozdanie merytoryczneSprawozdanie merytoryczne
Przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r., w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji dz. U. z dnia 22 maja 2001 r
146,81 Kb. 1
czytać
Wykaz przepisów określających koszty postępowania sądowego I egzekucyjnegoWykaz przepisów określających koszty postępowania sądowego I egzekucyjnego
Zlecenie należy wypełnić drukowanymi literami. Właściwe pola należy zaznaczyć znakiem „X”
51,82 Kb. 1
czytać
Zaledwie dwanaście lat temu w Polsce pracowały tylko cztery banki, obecnie — ponad 80Zaledwie dwanaście lat temu w Polsce pracowały tylko cztery banki, obecnie — ponad 80
W zamieszczonej na końcu książki „Wybranej literaturze” zostały podane niektóre tytuły prac na tematy specjalistyczne
0,63 Mb. 6
czytać
Zarządzenie nr 48a/2004Zarządzenie nr 48a/2004
Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje gminne
242,86 Kb. 3
czytać
Wykaz pytań I zadań egzaminacyjnychWykaz pytań I zadań egzaminacyjnych
Na podstawie art. 2 ust. 12 ustawy z dnia lipca 1996 r o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213), uchwala się wykaz pytań I zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego
1,99 Mb. 27
czytać
Sprawozdanie z działalności fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 rSprawozdanie z działalności fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu sprawozdanie 2006
113,41 Kb. 1
czytać
Umowa zleceniaUmowa zlecenia
Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 314007, nip: 0000425834, regon: 160216463, kapitał zakładowy
20,89 Kb. 1
czytać
Audyt I kontrola wewnętrznaAudyt I kontrola wewnętrzna
Studia trwają semestry, około 200 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się co tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych I prowadzone są metodami w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, projektów
96,3 Kb. 1
czytać
Wójta Gminy TuroślWójta Gminy Turośl
Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 I nr 201, poz. 1183 zarządzam, co następuje
1,68 Mb. 14
czytać
Załącznik numer 9 do siwz szczegóŁowy opis przedmiotu zamówieniaZałącznik numer 9 do siwz szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia
Moduł Rozliczenia nfz (zawiera moduły: obsługa kolejek oczekujących oraz gruper jgp) 35
0,71 Mb. 15
czytać
Informacje cechoweInformacje cechowe
Dnia 9 października 2002 r planowana jest ogólnopolska manifestacja przedsiębiorców branży motoryzacyjnej, której celem jest wsparcie Rządu rp w zakresie ograniczenia szarej strefy w handlu I usługach motoryzacyjnych
82,13 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna