Problemy nurtujące administratorów produktów dotyczące ubezpieczeń ssk I pożyczkiProblemy nurtujące administratorów produktów dotyczące ubezpieczeń ssk I pożyczki
Ogólne warunki Promocyjnego Programu Premiowego („program premiowy”) dla posiadaczy rachunku pko konto za zero
33,41 Kb. 1
czytać
Wersja prospektu do wydrukuWersja prospektu do wydruku
Indykpol" S. A. reprezentowane przez Zarząd, oferują do objęcia 900. 000 akcji zwykłych na okaziciela Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich "indykpol" S. A. z siedzibą w Olsztynie, Rzeczpospolita Polska, o wartości nominalnej 50
2,25 Mb. 26
czytać
Ustalenia wstępneUstalenia wstępne
Analiza statystyczna przeprowadzona w oparciu o jedną z prawniczych baz danych wykazuje, że w ostatnich latach częstotliwość użycia terminu wykładnia gramatyczna maleje, natomiast częstotliwość użycia terminu wykładnia językowa – wzrasta
45,83 Kb. 1
czytać
Milejów (gmina) [0610042] Urząd 2006-11-13 ÷ 2006-12-22 kompleksowa wystąpienie pokontrolneMilejów (gmina) [0610042] Urząd 2006-11-13 ÷ 2006-12-22 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Renata Kotowska, Paweł Rybczyński, Marcin Borowiec, Dariusz Chojnacki I ryszard Lato – przeprowadzili kontrolę gospodarki finansowej gminy Milejów. Protokół kontroli omówiono I podpisano 13 lutego
142,8 Kb. 2
czytać
Zz – 1 / / 2004 Narol, dnia 19Zz – 1 / / 2004 Narol, dnia 19
Dz. U. nr 101, poz. 444 z późn zm., akty wykonawcze do tej ustawy a także na podstawie Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
158,43 Kb. 1
czytać
Leasing jest dziś coraz częściej określany jako fenomenalna forma finansowania inwestycjiLeasing jest dziś coraz częściej określany jako fenomenalna forma finansowania inwestycji
Elastycznych. W pierwszym półroczu 2003 roku zainteresowanie leasingiem maszyn, urządzeń, nieruchomości I samochodów wzrosło o 22%
105,7 Kb. 1
czytać
Zasady rachunkowośCIZasady rachunkowośCI
Na podstawie art ust pkt. 4, art I art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn zm. 1) zarządza się, co następuje
106,12 Kb. 1
czytać
Komax zmianyKomax zmiany
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw[1]
106,56 Kb. 1
czytać
Katowice, dnia 26Katowice, dnia 26
Kontrola działania organizacji pożytku publicznego w latach 015 I 2016, w zakresie określonym w art. 28 ust ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie1, w tym
58,36 Kb. 1
czytać
Ustawa z dnia 20 maja 2005 r o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów I osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny Dz. U. Nr 102, poz. 852, z późn zmUstawa z dnia 20 maja 2005 r o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów I osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny Dz. U. Nr 102, poz. 852, z późn zm
Dz. U. Nr 102, poz. 852, z późn zm przewiduje przyznanie dodatku w latach, w których nie jest przeprowadzana waloryzacja emerytur I rent
17,09 Kb. 1
czytać
Informacja opisowa o realizacji dochodów I wydatków budżetu gminy przerośl za 2010rok. Wysoka radoInformacja opisowa o realizacji dochodów I wydatków budżetu gminy przerośl za 2010rok. Wysoka rado
Długoterminowych zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego. W ciągu roku budżet był wielokrotnie zmieniony z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz dochodów własnych I ostatecznie Zarządzeniem Nr 7/10, Wójta Gminy Przerośl z dnia 30
65,69 Kb. 1
czytać
Ministerstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo Edukacji Narodowej
1,31 Mb. 1
czytać
4. Wydatki budżetu państwa według działów4. Wydatki budżetu państwa według działów
Wydatki budżetu państwa w poszczególnych działach gospodarki z uwzględnieniem rezerw celowych przedstawiają się następująco
0,56 Mb. 8
czytać
Informacja o realizacji budżetu gminy Wilkołaz za I półrocze 2011 rokuInformacja o realizacji budżetu gminy Wilkołaz za I półrocze 2011 roku
Otrzymano również dotacje z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
151,95 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna