Zarządzenie nr 228 / 10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 12. 2010 r zmieniające Zarządzenie nr 66/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 04. 2010 r w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Miasta ŁomżyZarządzenie nr 228 / 10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 12. 2010 r zmieniające Zarządzenie nr 66/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 04. 2010 r w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Miasta Łomży
Zarządzenie nr 66/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20. 04. 2010 r w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Miasta Łomży
1,5 Mb. 11
czytać
Instrukcja w sprawie obiegu I kontroliInstrukcja w sprawie obiegu I kontroli
Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów powodujących skutki finansowo–gospodarcze oraz określenie kompetencji I odpowiedzialności związanej z prawidłowym I rzetelnym opracowaniem
142,63 Kb. 1
czytać
Rozdział IIIRozdział III
348,69 Kb. 4
czytać
Instrukcja w sprawie gospodarki kasowejInstrukcja w sprawie gospodarki kasowej
Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
97,83 Kb. 1
czytać
Uzasadnieni eUzasadnieni e
Przy planowaniu budżetu uwzględniono informację Ministra Finansów o projektowanych na 2013 rok kwotach subwencji ogólnych I udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo z dnia 10. 10. 2012 r., znak st3/4820/9/2012/1374
80,57 Kb. 1
czytać
Radom, dnia 04Radom, dnia 04
Radomiu przeprowadzili w dniach 03. 2011r. – 31. 03. 2011r kontrolę finansową za miesiące 2011r w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu, ul. Kolberga 5
62,83 Kb. 1
czytać
Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku I zasad odpowiedzialności za powierzone mienieInstrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku I zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
Podstawę regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią poniższe akty prawne
444,8 Kb. 4
czytać
Regulamin gry miejskiejRegulamin gry miejskiej
Organizatorami gry miejskiej „operacja mokra robota” (zwanej dalej „Grą”), która odbędzie się w niedzielę 22 marca 2015 r w Krakowie, są
40,69 Kb. 1
czytać
Finanse publiczneFinanse publiczne
Finanse – ujęcie szersze –zjawiska I procesy pieniężne – ujęcie wyższe – zjawiska związane z gromadzeniem I podziałem zasobów pieniężnych
158,13 Kb. 1
czytać
Sprawozdanie z wykonania budżety gminy tarnów opolski za 2010 rok plan budżetu I jego zmianySprawozdanie z wykonania budżety gminy tarnów opolski za 2010 rok plan budżetu I jego zmiany
Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Tarnów Opolski stanowiła uchwała budżetowa Nr xxxvii/261/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2,72 Mb. 12
czytać
Projekt z dnia 14 kwietnia 2011 rProjekt z dnia 14 kwietnia 2011 r
Art. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn zm. 1)) wprowadza się następujące zmiany
91,1 Kb. 2
czytać
Prawo finansowePrawo finansowe
Ustawy; podstawową ustawą regulującą prawo finansowe jest ustawa z dn. 26. 11. 1998 o finansach publicznych
93,71 Kb. 1
czytać
Uzasadnienie I. Potrzeba I cel podpisania UmowyUzasadnienie I. Potrzeba I cel podpisania Umowy
W dniu 8 listopada 2008 r w Doha podpisano ww. Umowę. Zgodnie z art. 22 ust podpisanej Umowy z Katarem, podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Kataru unika się przy zastosowaniu metody
87,71 Kb. 1
czytać
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
403,39 Kb. 1
czytać
1. Gospodarka rynkowa1. Gospodarka rynkowa
Gospodarka rynkowa to taka, w której decyzje dotyczące zakresu I sposobu produkcji, podejmowane są przez suwerenne podmioty gospodarcze, kierujące się własnym interesem I postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania
170,47 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna