Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-złObjaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-zł
W 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-zł, zostały wykonane w wysokości 304. 001. 686,-zł, tj. 94,96% planu
5,45 Mb. 41
czytać
Z dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnychZ dnia o weteranach misji pokojowych i stabilizacyjnych
Art. Ustawa określa uprawnienia weteranów misji pokojowych I stabilizacyjnych oraz weteranów poszkodowanych, zasady I warunki korzystania z tych uprawnień, a także tryb postępowania I właściwość organów w tych sprawach
108,22 Kb. 1
czytać
DziałalnośĆ kredytowa bankuDziałalnośĆ kredytowa banku
Procedura kredytowania I rozpatrywania wniosku kredytowego a współpraca klienta z bankiem
237,88 Kb. 2
czytać
InformacjaInformacja
Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr iv/21 /11 I opracowany na podstawie
0,61 Mb. 4
czytać
Projekt z dnia 4 stycznia 2008 rProjekt z dnia 4 stycznia 2008 r
Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn zm., oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
438,52 Kb. 8
czytać
Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnychOpodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Należy podkreślić, że przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju przysposobienia
74,41 Kb. 1
czytać
Objaśnienia do wykonania dochodów w 2013 roku planowane dochody w kwocie 208. 516. 970,-złObjaśnienia do wykonania dochodów w 2013 roku planowane dochody w kwocie 208. 516. 970,-zł
W 2013 roku planowane dochody w kwocie 208. 516. 970,-zł, zostały wykonane w wysokości 142. 223. 831,-zł, tj. 94,51% planu
5,05 Mb. 38
czytać
Politechnika warszawskaPolitechnika warszawska
Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniami Rektora nr: 48/2008
387,57 Kb. 5
czytać
Przedmiotowy system oceniania dla klasy II technikum handlowe I agrobiznesuPrzedmiotowy system oceniania dla klasy II technikum handlowe I agrobiznesu
107,57 Kb. 1
czytać
Propozycja planu wynikowego opartego na podręczniku „finanse”, difin, warszawa 2009Propozycja planu wynikowego opartego na podręczniku „finanse”, difin, warszawa 2009
270,83 Kb. 1
czytać
Bielsko-Biała, dniaBielsko-Biała, dnia
O wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego
69,55 Kb. 1
czytać
Objaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-złObjaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-zł
W 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-zł, zostały wykonane w wysokości 243. 621. 432,-zł, tj. 99,16% planu
4,82 Mb. 36
czytać
Sprawozdanie z działalności fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 rSprawozdanie z działalności fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 r
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu sprawozdanie 2004
88,61 Kb. 1
czytać
ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006
Miasta I gminy Bogdan Szczęśniak, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Stanisław Skrzydłowski, Zastępca Burmistrza Miasta I gminy Marek Szponar, goście zaproszeni na obrady Sesji oraz przedstawiciele rad sołeckich I osiedlowych
306,51 Kb. 9
czytać
Zasady funkcjonowania kontZasady funkcjonowania kont
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń I zmniejszeń wartości początkowej własnych środków trwałych służących działalności podstawowej jednostki oraz jej działalności finansowo wyodrębnionej, które nie podlegają ujęciu na koncie 013
58,49 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna