Notatka dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne, w tym Zrównoważonego Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy”Notatka dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne, w tym Zrównoważonego Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy”
Dokument „Strategii …” przygotowano w celu przedstawienia Radzie Miasta, aby zgodnie z praktyką wielu miast Unii Europejskiej, polityka I strategia transportowa była dokumentem wysokiej rangi
3,67 Mb. 43
czytać
SprawozdanieSprawozdanie
Wójt Gminy Giżycko przedkłada Radzie Gminy Giżycko sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art ust ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego I wolontariacie
66,2 Kb. 1
czytać
SprawozdanieSprawozdanie
Wójt Gminy Giżycko przedkłada Radzie Gminy Giżycko sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art ust ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego I wolontariacie
71,42 Kb. 1
czytać
Doświadczenia historyczne wskazują, że współdziałanie elementów wojskowych I cywilnych można było zauważyć od początków powstania I funkcjonowania sił zbrojnychDoświadczenia historyczne wskazują, że współdziałanie elementów wojskowych I cywilnych można było zauważyć od początków powstania I funkcjonowania sił zbrojnych
Współczesne siły zbrojne uczestniczą w różnego rodzaju operacjach (w tym sojuszniczych), co sprawia, że wiedza I doświadczenie dotyczące współpracy cywilno-wojskowej są wciąż wzbogacane, a zadania w tym zakresie coraz trudniejsze
120,34 Kb. 2
czytać
Porozumienie o wspóŁpracyPorozumienie o wspóŁpracy
Niniejszym porozumieniem Minister Obrony Narodowej oraz Fundacja Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych grom
23,17 Kb. 1
czytać
Decyzją Nr 42/mon ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 rDecyzją Nr 42/mon ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r
Na podstawie § pkt 12 lit d I § pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia lipca 1996 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 94, poz. 426) ustala się, co następuje
39,22 Kb. 1
czytać
Komisja dsKomisja ds
Podstawowym zadaniem Kościoła obok posługi słowa I posługi sakramentalnej jest również posługa charytatywna. W archidiecezji Poznańskiej posługą charytatywną zajmuje się przede wszystkim Caritas Archidiecezji Poznańskiej
106,61 Kb. 1
czytać
5 października 2015 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, w godzinach5 października 2015 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, w godzinach
Radni Rady Miejskiej – według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu
454,87 Kb. 7
czytać
Uchwała Nr Rady Miasta ŻyrardowaUchwała Nr Rady Miasta Żyrardowa
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
41,08 Kb. 1
czytać
Uchwała sejmu rzeczypospolitej polskiejUchwała sejmu rzeczypospolitej polskiej
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego I wewnętrznego
1,47 Mb. 2
czytać
Rozliczanie podatku vat w projektach unijnychRozliczanie podatku vat w projektach unijnych
Ordynacji podatkowej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek vat od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją projektu może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych
276,74 Kb. 7
czytać
Sprawozdanie z działalności starostwa powiatu wołomińskiego w roku 2005Sprawozdanie z działalności starostwa powiatu wołomińskiego w roku 2005
Starostwo Powiatu Wołomińskiego jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatowe nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. Zadania realizowane są przez 14 wydziałów
341,53 Kb. 5
czytać
Uchwała Nr rady Miasta ŻyrardowaUchwała Nr rady Miasta Żyrardowa
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
36,25 Kb. 1
czytać
Porozumienie o wspóŁpracy między ministrem obrony narodowej I fundacją pomocy poszkodowanymPorozumienie o wspóŁpracy między ministrem obrony narodowej I fundacją pomocy poszkodowanym
W wojskowych operacjach pokojowych poza granicami polski oraz ich rodzinom „servi pacis”
18,53 Kb. 1
czytać
Załącznik do uchwały nrZałącznik do uchwały nr
Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi
1,66 Mb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna