Znak sprawy: zp/O/uci/731/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej zwana „specyfikacją”Znak sprawy: zp/O/uci/731/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej zwana „specyfikacją”
Postępowanie niniejsze prowadzone na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 7161,poz1078 I nr 182, poz. 1228 tekst jednolity) – dalej „pzp”
247,47 Kb. 2
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1 Mb. 10
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1,12 Mb. 11
czytać
Załącznik nr 1Załącznik nr 1
Nazwa jednostki: samodzielny zespóŁ zakłADÓw opieki zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
150,51 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: zsb/UŻ/1/2010Nr sprawy: zsb/UŻ/1/2010
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
0,63 Mb. 3
czytać
Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr k-dzp. 362 163. 2017Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr k-dzp. 362 163. 2017
W przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy podać wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę
61,15 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3,8 Mb. 23
czytać
Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz implantów do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa dla Oddziału Neurotraumatologicznego wsz w Płocku
1,3 Mb. 11
czytać
Zarząd Wspólnoty MieszkaniowejZarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Zamawiający na podstawie art. 8 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy
0,57 Mb. 7
czytać
Mariusz RebczynskiMariusz Rebczynski
Dostawa oprogramowania dla Wydz. Humanistycznego umcs w Lublinie”
192,9 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
492,16 Kb. 3
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
1,06 Mb. 6
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY: Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Utrata 9Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY: Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Utrata 9
Dostawa sprzętu komputerowego do Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Suwałkach ”
223,56 Kb. 6
czytać
Ogłoszenie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnejOgłoszenie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
220,81 Kb. 8
czytać
Pakiet nr. 1 Jałowy zestaw do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. ZmodyfikowanyPakiet nr. 1 Jałowy zestaw do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Zmodyfikowany
199,09 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna