Znak sprawy: zp/O/uci/731/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej zwana „specyfikacją”Znak sprawy: zp/O/uci/731/2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej zwana „specyfikacją”
Postępowanie niniejsze prowadzone na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 7161,poz1078 I nr 182, poz. 1228 tekst jednolity) – dalej „pzp”
247.47 Kb. 2
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1 Mb. 10
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1.12 Mb. 11
czytać
Załącznik nr 1Załącznik nr 1
Nazwa jednostki: samodzielny zespóŁ zakłADÓw opieki zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
150.51 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: zsb/UŻ/1/2010Nr sprawy: zsb/UŻ/1/2010
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
0.63 Mb. 3
czytać
Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr k-dzp. 362 163. 2017Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr k-dzp. 362 163. 2017
W przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy podać wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę
61.15 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3.8 Mb. 23
czytać
Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz implantów do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa dla Oddziału Neurotraumatologicznego wsz w Płocku
1.3 Mb. 11
czytać
Zarząd Wspólnoty MieszkaniowejZarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Zamawiający na podstawie art. 8 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy
0.57 Mb. 7
czytać
Mariusz RebczynskiMariusz Rebczynski
Dostawa oprogramowania dla Wydz. Humanistycznego umcs w Lublinie”
192.9 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz
492.16 Kb. 3
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
1.06 Mb. 6
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY: Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Utrata 9Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiająCY: Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Utrata 9
Dostawa sprzętu komputerowego do Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Suwałkach ”
223.56 Kb. 6
czytać
Ogłoszenie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnejOgłoszenie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
220.81 Kb. 8
czytać
Pakiet nr. 1 Jałowy zestaw do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. ZmodyfikowanyPakiet nr. 1 Jałowy zestaw do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Zmodyfikowany
199.09 Kb. 1
czytać

  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu