SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1.12 Mb. 11
czytać
Bartoszyce, 2015-03-16Bartoszyce, 2015-03-16
Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny I innych artykułów jednorazowego użytku
126.18 Kb. 1
czytać
Gmina skomlinGmina skomlin
Projekt „,,Szkoły równych szans w gminie Skomlin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
243.58 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
0.79 Mb. 2
czytać
Nr ref. Zp/21/2014/ /2014 zawarta w dniu w KrakowieNr ref. Zp/21/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
88.19 Kb. 1
czytać
Mariusz RebczynskiMariusz Rebczynski
Dostawa oprogramowania dla Wydz. Humanistycznego umcs w Lublinie”
192.9 Kb. 1
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chałubińskiego 7Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chałubińskiego 7
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, zwany dalej „Zamawiający”
260.61 Kb. 3
czytać
Formularz ofertowyFormularz ofertowy
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Moszczenica oraz jednostek organizacyjnych Gminy gm. Moszczenica, pow piotrkowski, woj. łódzkie w okresie od 01. 01. 2016r do 31. 12. 2018r
55.04 Kb. 1
czytać
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oferuję wykonanie usługi nadzoru archeologicznego oraz ratunkowych badań archeologicznych dla realizacji operacji wg zapytania ofertowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia I przedstawionym wzorem umowy
60.79 Kb. 1
czytać
Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania formalne : 1Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania formalne : 1
Dowodem spełnienia/ potwierdzenia n/w parametrów krytycznych będzie oświadczenie Wykonawcy zawarte w punkcie 8 Formularza Oferty załączniku nr 2
110.49 Kb. 1
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
0.58 Mb. 6
czytać
Załącznik nr 3 do RegulaminuZałącznik nr 3 do Regulaminu
Zamawiający: Szpital Wojewódzki im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki
110.5 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebliSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebli
Formularze wyceny poszczególnych części wraz z opisem przedmiotu zamówienia
3.48 Mb. 22
czytać
Załącznik nr 8 do siwz Słownik pojęć w Projekcie „e-Zdrowie dla Mazowsza”Załącznik nr 8 do siwz Słownik pojęć w Projekcie „e-Zdrowie dla Mazowsza”
Należy przez to rozumieć pracownika Zamawiającego wykonującego zadania związane z konfiguracją Systemu mez, w tym Sprzętu I oprogramowania w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy Systemu mez
279.47 Kb. 1
czytać
Treść ofertyTreść oferty
Dfk/2016 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, polegającego na,,Usługę w zakresie wydawania I obsługi kart bankowych imiennych dla klientów biznesowych z odroczonym terminem płatności
37.88 Kb. 1
czytać

  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu