Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Rektora umk z dnia grudnia 2003 r. Instrukcja sporządzania, obiegu I kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Rozdział IZałącznik do Zarządzenia Nr 9 Rektora umk z dnia grudnia 2003 r. Instrukcja sporządzania, obiegu I kontroli dokumentów księgowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Rozdział I
Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli I obiegu dokumentów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (umk)
181,37 Kb. 3
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011
Procedury kontroli finansowej określają rodzaje I funkcje kontroli finansowej, jej cele I zadania, zasady oraz sposób dokonywania kontroli I jej dokumentowania
59,9 Kb. 1
czytać
Porada dnia Praca na dwóch etatach niepedagogicznych PytaniePorada dnia Praca na dwóch etatach niepedagogicznych Pytanie
Pytanie: Czy osoba pełniąca funkcję głównego księgowego może jednocześnie pełnić funkcję specjalisty ds płac?
13,19 Kb. 1
czytać
StowarzyszenieStowarzyszenie
Regulamin ustanawiający procedurę naborów I oceny operacji w ramach wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym
238,75 Kb. 2
czytać
Rozdział I postanowienia ogólne §1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PolesieRozdział I postanowienia ogólne §1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie
Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie” określa organizację wewnętrzną I tryb pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Polesie
124,54 Kb. 1
czytać
Regulamin naboru wniosków nr 6/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska gryf”Regulamin naboru wniosków nr 6/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska gryf”
Przedsięwzięcie 1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej I rekreacyjnej
33,43 Kb. 1
czytać
Procedury kontroli finansowejProcedury kontroli finansowej
Na podstawie art. 3 ust. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2009r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje
29,53 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
92,96 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura przeprowadzania naborów wniosków I wyboru operacji przez stowarzyszenie lgd „wrzosowa kraina”
93,6 Kb. 1
czytać
Zarz ą dzenie nr 69/08 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowościZarz ą dzenie nr 69/08 Burmistrza Miasta I Gminy w Koprzywnicy z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
25,68 Kb. 1
czytać
Nr 3/2017 na operacje z zakresuNr 3/2017 na operacje z zakresu
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
287,19 Kb. 1
czytać
Regulamin pracy radyRegulamin pracy rady
Rada – oznacza organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, do wyłącznej kompetencji którego należy wybór oraz ustalanie kwot wsparcia operacji, jakie mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie lsr
121,34 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 7 Procedury oceny wyboru wniosków lgd lasovia procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Załącznik Nr 7 Procedury oceny wyboru wniosków lgd lasovia procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż lgd
165,77 Kb. 2
czytać
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2006 Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21. 03. 2006r. Rozdział I postanowienia ogólneZałącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2006 Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21. 03. 2006r. Rozdział I postanowienia ogólne
Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt jako organ wykonawczy wykonuje swoją pracę
130,77 Kb. 1
czytać
Procedury kontroli finansowejProcedury kontroli finansowej
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje
74,58 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna