Zp/czd/ 111/12 specyfikacjaZp/czd/ 111/12 specyfikacja
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp
0,96 Mb. 16
czytać
Łączna, sierpień 2009 rŁączna, sierpień 2009 r
Udzielenie kredytu w wysokości 6 900 000 pln na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto I gminę Połaniec, wydatków bieżących oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów I pożyczek”
78,2 Kb. 1
czytać
Znak: spzzozZnak: spzzoz
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z zm.) o wartości zamówienia powyżej kwoty zamówienia od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
0,54 Mb. 4
czytać
ZespóŁ opieki zdrowotnej w nysieZespóŁ opieki zdrowotnej w nysie
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, narzędzi laparoskopowych, narzędzi do zabiegów ercp, narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, narzędzi do endoskopowych zabiegów zatok
1,19 Mb. 8
czytać
Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana I Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzinUsługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana I Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
Iczno-Przyrodniczego im. Jana I jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz ich małżonków, partnerów życiowych (konkubentów) lub pełnoletnich dzieci pracownika, pod warunkiem, że do usługi przystąpił również pracownik Zamawiającego
0,53 Mb. 7
czytać
Nr referencyjny sprawy: la/ZP/140/07Nr referencyjny sprawy: la/ZP/140/07
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej zamówieniem, na
76,87 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: Nr or-zp/230-3/2016 Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaZnak sprawy: Nr or-zp/230-3/2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych I materiałÓw wiskoelastycznych do operacji zaćmy wraz
212,61 Kb. 2
czytać
Sąd Okręgowy w ElbląguSąd Okręgowy w Elblągu
Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków I pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Warszawie”
457,16 Kb. 5
czytać
Akt prawnyAkt prawny
184,17 Kb. 2
czytać
Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnegoZintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego
W związku z trwającymi pracami Instytucji Zarządzającej nad Wytycznymi dla instytucji uczestniczących w realizacji II priorytetu zporr
243,08 Kb. 2
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
0,79 Mb. 8
czytać
Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu
Działając na podstawie art. 0 ust. Prawa zamówień publicznych tekst jednolity ( Dz. U. z 2010r nr. 113, poz. 759 z późn zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
0,56 Mb. 5
czytać
Zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługiZamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługi
Dotyczy: zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust na usługi
1,2 Mb. 23
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy m in tuszy, tonerów, bębnów, taśm do urządzeń drukujących. Szczegółowy wykaz asortymentu został opisany w załączniku nr 3 do siwz – Formularz cenowy
110,81 Kb. 1
czytać
Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Zakup z dostawą endoprotez I materiałÓw ortopedycznych wraz z dzierżAWĄ instrumentarium oraz osprzęt do ercp
2,1 Mb. 21
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna