Numer sprawy: 3/zp-o/2016 Świnoujście, dnNumer sprawy: 3/zp-o/2016 Świnoujście, dn
Wykonanie I dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia
0,69 Mb. 6
czytać
IdentyfikatorIdentyfikator
Euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
0,73 Mb. 7
czytać
Bytom: Dostawa materiałów medycznych niezbędnych do operacji witrektomii tylnej oraz dzierżawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomiiBytom: Dostawa materiałów medycznych niezbędnych do operacji witrektomii tylnej oraz dzierżawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomii
I. 1 Nazwa I adres: Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3963266, 3863332, faks 032 2816765
28,97 Kb. 1
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Bytom: Dzierżawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomii tylnej
23,72 Kb. 1
czytać
Zarząd inwestycji akademii medycznejZarząd inwestycji akademii medycznej
Dostawę jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów I akcesoriów niezbędnych do wykonywania
423,88 Kb. 5
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej udostępnionym na stronach portalu internetowego Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert
375,72 Kb. 4
czytać
W krasnymstawieW krasnymstawie
Pzp” oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, a zwłaszcza Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów dokumentów
231,53 Kb. 2
czytać
Nasz znak: pcprNasz znak: pcpr
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego dla 32 bo zorganizowanych na terenie Powiatu Skierniewickiego lub Miasta Skierniewice lub nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic wraz z dojazdem z miasta Skierniewice
371,79 Kb. 5
czytać
Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 77 oraz remontu pomieszczeń w budynku nr 35 na terenie jw. 1747 w suwałkach numer ogłoszenia: 137337 2016; data zamieszczenia: 15. 07. 2016Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 77 oraz remontu pomieszczeń w budynku nr 35 na terenie jw. 1747 w suwałkach numer ogłoszenia: 137337 2016; data zamieszczenia: 15. 07. 2016
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
56,42 Kb. 1
czytać
Zamawiający: „Wodociągi Płockie” SpZamawiający: „Wodociągi Płockie” Sp
Maszewie, który polegać ma na transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu
326,48 Kb. 4
czytać
Kraków, dnia 19Kraków, dnia 19
Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii I transplantologii”, nr rpmp. 12. 01. 02-12-0605/16, współfinansowanego przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
0,89 Mb. 5
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej I wykonanie na jej podstawie remontu budynku nr 10 na terenie jw. 3797 w giżycku przy ul. 1-go maja
66,82 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Na dostawę implantów neurochirurgicznych dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie
188,33 Kb. 1
czytać
Wsz-fz-57/2010 Konin, dn. 07. 09. 2010rWsz-fz-57/2010 Konin, dn. 07. 09. 2010r
Na dostawę implantów neurochirurgicznych dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie
94,15 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
482,52 Kb. 3
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna