Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016Kraków: Remont Sali Tradycji coląd dkl w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze, w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie Numer ogłoszenia: 56327 2016; data zamieszczenia: 20. 05. 2016
Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności I bezpieczeństwa/o zamówieniu na podwykonawstwo roboty budowlane
70,29 Kb. 1
czytać
Kraków: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ulKraków: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
39 Kb. 1
czytać
Zarząd dróg wojewódzkich w gdańsku 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11AZarząd dróg wojewódzkich w gdańsku 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
0,8 Mb. 14
czytać
674/PN/ZP/U/2015674/PN/ZP/U/2015
Specyfikacja płatna 20,00 zł – w przypadku jej przekazania Wykonawcy w formie pisemnej
370,01 Kb. 3
czytać
Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30
Części III i Części I ust. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
339,25 Kb. 2
czytać
Pl-piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2011/S 81-133463 ogłoszenie o zamówieniu dostawyPl-piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2011/S 81-133463 ogłoszenie o zamówieniu dostawy
S81 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta
143,8 Kb. 1
czytać
Giżycko dn. 24. 05. 2013rGiżycko dn. 24. 05. 2013r
Przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
0,92 Mb. 8
czytać
34/WT/JW4220/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia34/WT/JW4220/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”
2,21 Mb. 5
czytać
Istotnych warunków zamówieniaIstotnych warunków zamówienia
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na „Dostawy materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz użyczenie fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego spzzoz w Przasnyszu”
0,52 Mb. 4
czytać
„bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”„bankowa obsługa budżetu miasta leżajska oraz miejskich jednostek organizacyjnych”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych na usłUGĘ P. N
217,56 Kb. 3
czytać
Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, pełnoletnich dzieci I prokuratorów w stanie spoczynku dla Prokuratury Okręgowej w CzęstochowieZakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, pełnoletnich dzieci I prokuratorów w stanie spoczynku dla Prokuratury Okręgowej w Częstochowie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, pełnoletnich dzieci I prokuratorów w stanie spoczynku dla Prokuratury Okręgowej
1,37 Mb. 6
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „specyfikacją”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „specyfikacją”
Ubezpieczenie grupowe pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników starostwa powiatowego w starachowicach oraz jednostek organizacyjnych powiatu starachowickiego”
2,27 Mb. 21
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczy
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego
2,95 Mb. 23
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową do Zespołu Zamówień Publicznych kwp w Katowicach może odbywać się tylko w dniach roboczych w godzinach 30-15. 30 na numer podany wyżej
218,46 Kb. 2
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla spdsk w warszawie” rejzampub/21/2017
304,8 Kb. 2
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna