Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne I formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty
1,14 Mb. 8
czytać
Postępowanie nr kag 2390-6/12 Informacja o ZamawiającymPostępowanie nr kag 2390-6/12 Informacja o Zamawiającym
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wdrożenie I uruchomienie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie I administrowanie Uczelnią
1,26 Mb. 12
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
211,25 Kb. 5
czytać
Warszawa, dnia 5Warszawa, dnia 5
Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawóW, wstępnie przygotowanych materiałÓw I akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem
78,6 Kb. 1
czytać
106 Szpital Wojskowy z Przychodnią106 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej 207 000,00 euro
107,68 Kb. 1
czytać
106 Szpital Wojskowy z Przychodnią106 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 125 000,00 euro
122,48 Kb. 1
czytać
Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektuUproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach rpo 2014 – 2020
89,82 Kb. 1
czytać
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I AutostradGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad
Dostawa urządzeń I specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach rozbudowy laboratorium badawczego mikotoksyn o pracownię hodowli komórkowych I testów toksyczności etap 3
1,09 Mb. 1
czytać
Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupaZatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t j. Dz. U
0,74 Mb. 8
czytać
Małogoszcz: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: Lipnicy, KozłowieMałogoszcz: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: Lipnicy, Kozłowie
50,35 Kb. 1
czytać
Dział Zamówień Publicznych I ZaopatrzeniaDział Zamówień Publicznych I Zaopatrzenia
Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „Ustawą”, na dostawę produktów leczniczych różnych – nr postępowania ez/215/42/2016. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ww. Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego
381,36 Kb. 3
czytać
I informacja o zamawiającymI informacja o zamawiającym
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
385,09 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiającySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej dwudziestu dziewięciu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al
157,16 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiającySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej dwudziestu dziewięciu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al
190,7 Kb. 3
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Dni I godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 00 do 15. 00
0,54 Mb. 5
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna