Ifps/01/13 Warszawa dnia 09. 01. 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówieniaIfps/01/13 Warszawa dnia 09. 01. 2013 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w zw z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
104,18 Kb. 1
czytać
Plan szkoleniaPlan szkolenia
Przeprowadzenie szkolenia: pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego I kurs ogólnobudowlany nowoczesne wykańczanie wnętrz w ramach projektu systemowego „efs nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
200,17 Kb. 1
czytać
Katowice, dnia 22Katowice, dnia 22
Nr konta bankowego: Bank Gospodarki Żywnościowej bnp paribas S. A. Oddział w Katowicach
0,53 Mb. 5
czytać
Katowice, dnia 22Katowice, dnia 22
Nr konta bankowego: Bank Gospodarki Żywnościowej bnp paribas S. A. Oddział w Katowicach
1,09 Mb. 11
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez stawu biodrowego z przeznaczeniem dla Oddziału Ortopedii I traumatologii Narządu Ruchu
194,12 Kb. 1
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
165,59 Kb. 1
czytać
0buspecyfikacja istotnych warunków zamówienia0buspecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia powyżej 221 000 euro
210,18 Kb. 3
czytać
Samodzielny publiczny kliniczny szpital okulistyczny 03-709 warszawa ul. JÓZefa sierakowskiego 13Samodzielny publiczny kliniczny szpital okulistyczny 03-709 warszawa ul. JÓZefa sierakowskiego 13
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)
363,19 Kb. 5
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Zamówienie obejmuje zakup sprzętu informatycznego określonego w załączniku nr 3 do siwz – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu
141,37 Kb. 2
czytać
Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19
Wywóz nieczystości stałych – niesegregowanych z komisariatu policji w knurowie dla komendy miejskiej policji w gliwicach
79,87 Kb. 1
czytać
Standardowe dokumenty przetargoweStandardowe dokumenty przetargowe
Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy taksówkarzy w bielsku-białej – pakiet 15/2018
1,31 Mb. 8
czytać
Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewekBytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek
42,32 Kb. 1
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centralaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
146,85 Kb. 3
czytać
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym naNawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne
479,31 Kb. 1
czytać
Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne I hematologicznePolska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne I hematologiczne
Nieograniczony, pełny I bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem
35,5 Kb. 1
czytać

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna