Świętokrzyskie Centrum OnkologiiŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii
Realizacja kompleksowej usługi przygotowania posiłków na rzecz pacjentów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3 w Kielcach I wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach, ul
0,49 Mb. 5
czytać
106 Szpital Wojskowy z Przychodnią106 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 209 000,00 euro
109,08 Kb. 1
czytać
Nr sprawy 6/T/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia naNr sprawy 6/T/2010 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o o w Słupsku tj objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku, odpowiedzialności cywilnej I ubezpieczeń komunikacyjnych oc, ac I nnw
88,17 Kb. 1
czytać
Zp/czd/ 101 /12 specyfikacjaZp/czd/ 101 /12 specyfikacja
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr poig. 02. 01. 00-14-059/09-00
0,89 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie artSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 9 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
327 Kb. 4
czytać
Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Modernizacja hurtowni danych sap bw wraz z rozszerzeniem o nowe funkcjonalności poprzez migrację systemu na nową platformę technologiczną”
0,59 Mb. 10
czytać
Giżycko: robota budowlana polegająca na wymianie sieci c. O. Wraz z podłĄczeniem budynku nr do kotłowni w budynku nr na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej remont kotłowni w jw. 4352 giżycko, ulGiżycko: robota budowlana polegająca na wymianie sieci c. O. Wraz z podłĄczeniem budynku nr do kotłowni w budynku nr na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej remont kotłowni w jw. 4352 giżycko, ul
Giżycko: robota budowlana polegająca na wymianie sieci c. O. Wraz z podłĄczeniem budynku nr do kotłowni w budynku nr na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej remont kotłowni w jw. 4352 giżycko, ul. Nowowiejska 20
44,6 Kb. 1
czytać
Komenda wojewódzka policjiKomenda wojewódzka policji
Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową do Zespołu Zamówień Publicznych kwp w Katowicach może odbywać się tylko w dniach roboczych w godzinach 30-15. 30 na numer podany wyżej
93,28 Kb. 1
czytać
Bytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu NumerBytom: Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek, utworzenie depozytu soczewek dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu Numer
Utworzenie depozytu soczewek dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala specjalistycznego nr 1 w Bytomiu
29,72 Kb. 1
czytać
Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. JuraszaZamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego
3,12 Mb. 25
czytać
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków ZamówieniaAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
Giżycko: roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego znajdującego się przy ulicy wojska polskiego 21 w giżycku
51,51 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację zamówienia Teatru Muzycznego roma. Dostawa systemu cyfrowego miksowania dźwiękuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację zamówienia Teatru Muzycznego roma. Dostawa systemu cyfrowego miksowania dźwięku
Tryb udzielania zamówienia – postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w zw z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej równowartości 221 000 euro
0,57 Mb. 5
czytać
Giżycko: remont ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym w bemowie piskim I orzyszu. Remont drogi betonowej, trybuny na placu apelowym oraz wykonanie dokumentacji Giżycko: remont ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym w bemowie piskim I orzyszu. Remont drogi betonowej, trybuny na placu apelowym oraz wykonanie dokumentacji
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
41,83 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: Zapasowe Centrum Danych – 155 2015Znak sprawy: Zapasowe Centrum Danych – 155 2015
Zapasowe Centrum Danych dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego
0,49 Mb. 5
czytać
Plan szkoleniaPlan szkolenia
Przeprowadzenie szkolenia: pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego I kurs ogólnobudowlany nowoczesne wykańczanie wnętrz w ramach projektu systemowego „efs nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
199,56 Kb. 1
czytać

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna