Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 WarszawaCentralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach
1,03 Mb. 4
czytać
5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1,09 Mb. 17
czytać
Znak sprawy: zp/8/PN/2011Znak sprawy: zp/8/PN/2011
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dla przedmiotu zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
252,24 Kb. 2
czytać
Urząd skarbowyUrząd skarbowy
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty I w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób
217,49 Kb. 2
czytać
Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”
0,89 Mb. 11
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) – przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) – przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys euro
474,63 Kb. 6
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) – przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) – przetarg nieograniczony o wartości powyżej 135 tys euro
0,55 Mb. 5
czytać
Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówKleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
0,71 Mb. 4
czytać
Kraków, dnia 19Kraków, dnia 19
Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii I transplantologii”, nr rpmp. 12. 01. 02-12-0605/16, współfinansowanego przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
0,89 Mb. 5
czytać
Usługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana I Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzinUsługi w zakresie dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana I Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz członków ich rodzin
Iczno-Przyrodniczego im. Jana I jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz ich małżonków, partnerów życiowych (konkubentów) lub pełnoletnich dzieci pracownika, pod warunkiem, że do usługi przystąpił również pracownik Zamawiającego
0,53 Mb. 7
czytać
Zzp-196/17 dnia [pieczątka firmowa] Oferta IZzp-196/17 dnia [pieczątka firmowa] Oferta I
Pełna nazwa
224,93 Kb. 1
czytać
Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”
0,89 Mb. 11
czytać
Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówKleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
0,67 Mb. 4
czytać
Zamawiający: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaZamawiający: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
347,79 Kb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez rckiK w KatowicachSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez rckiK w Katowicach
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15 40 074 Katowice
0,64 Mb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna