Do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitegoDo Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitego
Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego
86.33 Kb. 1
czytać
Do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitegoDo Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitego
Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego
86.5 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik nr 9 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarekZałĄcznik nr 9 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek
Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na cukrzycę oraz do roli edukatora pacjentów I ich rodzin
119.16 Kb. 1
czytać
Ramowy program kursu specjalistycznegoRamowy program kursu specjalistycznego
Autorzy wspóŁpracujący z centrum kształcenia podyplomowego pielęgniarek I połOŻnych w opracowaniu programu
111.45 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu NeurochirurgiaNazwa przedmiotu/modułu Neurochirurgia
Zakres wiedzy I umiejętności zdobyty na zajęciach z neurologii, podstawy anatomii I fizjologii
65.71 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 8 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego dla pielęgniarekZałącznik Nr 8 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego dla pielęgniarek
Przygotowanie specjalistów do roli doradcy I konsultanta zespołu pielęgniarskiego
72.56 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik nr 8 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego dla pielęgniarekZałĄcznik nr 8 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego dla pielęgniarek
Owanie pielęgniarek do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentami w poradniach nefrologicznych, oddziałach nefrologii, stacjach dializ, ośrodkach transplantacji, zdolnych do prowadzenia
83.31 Kb. 1
czytać
Plan odnowyPlan odnowy
Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…”
9.38 Mb. 4
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu NeurochirurgiaNazwa przedmiotu/modułu Neurochirurgia
Zakres wiedzy I umiejętności zdobyty na zajęciach z neurologii, podstawy anatomii I fizjologii
67.63 Kb. 1
czytać
Charakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego prografCharakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego prograf
Nieprzezroczyste, szarawoczerwone kapsułki żelatynowe twarde, z nadrukiem „5 mg” I nadrukiem „[f] 657” w kolorze białym, zawierające biały proszek
112.32 Kb. 1
czytać
Assessment of pain like a part health related qality of life and prapobility depresion in patient with idiopathic scoliosis – pilot studyAssessment of pain like a part health related qality of life and prapobility depresion in patient with idiopathic scoliosis – pilot study
I jest jednym z najczęstszych zniekształceń w obrębie narządu ruchu. Występuje u ok.,5 – populacji. Boczne skrzywienie kręgosłupa dotyczy częściej płci żeńskiej
76.45 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu NeurochirurgiaNazwa przedmiotu/modułu Neurochirurgia
Zakres wiedzy I umiejętności zdobyty na zajęciach z neurologii, podstawy anatomii I fizjologii
67.39 Kb. 1
czytać
Charakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego prografCharakterystyka produktu leczniczego nazwa produktu leczniczego prograf
Nieprzezroczyste, jasnożółte kapsułki żelatynowe twarde, z nadrukiem „0,5 mg” I nadrukiem „[f] 607” w kolorze czerwonym, zawierające biały proszek
112.56 Kb. 1
czytać
Do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitegoDo Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitego
Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego
183 Kb. 1
czytać
Nazwa przedmiotu/modułu NeurochirurgiaNazwa przedmiotu/modułu Neurochirurgia
Zakres wiedzy I umiejętności zdobyty na zajęciach z neurologii, podstawy anatomii I fizjologii
65.74 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu