SzczegóŁowe specyfikacje techniczneSzczegóŁowe specyfikacje techniczne
M-15. 03. 03 Nawierzchnie z mieszanki grysowo-mastyksowej (sma). Warstwa ścieralna grubości 4,0cm 64
1,35 Mb. 17
czytać
SzczegóŁowe specyfikacjeSzczegóŁowe specyfikacje
Nazwa zadania: remont nawierzchni chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 965 zielona-limanowa w żegocinie odc. 210 Km 1+493 1+690 (str. Lewa)
0,9 Mb. 10
czytać
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w pln)Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w pln)
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące wykonania I odbioru robót związanych z Przebudową drogi gminnej o numerze dg 450110W na długości 505 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia
1,41 Mb. 19
czytać
Specyfikacje techniczneSpecyfikacje techniczne
Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu I realizacji robót na drogach krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na
2,82 Mb. 28
czytać
Przedsiębiorstwo Usługowo -projektowe „mi mirosław SiejaPrzedsiębiorstwo Usługowo -projektowe „mi mirosław Sieja
Adres: Baborów, ulica Wiejska, działki nr 1457, 1452/1, 1453, 824/7, 1466/1, 1504, 1506
3,85 Mb. 19
czytać
Stwiorb chodniki ul. Miejska, Piłsudskiego, HibneraStwiorb chodniki ul. Miejska, Piłsudskiego, Hibnera
D. 03. 02. 01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych, zaworów oraz pokryw studni kablowych
18,82 Mb. 29
czytać
Załącznik nr 5 gmina ł azisk a łaziska 76 24 – 335 ŁaziskaZałącznik nr 5 gmina ł azisk a łaziska 76 24 – 335 Łaziska
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) są wymagania dotyczące wykonania I odbioru robót drogowych przy wykonaniu utwardzenia parkingu I drogi dojazdowej do budynku Urzędu Gminy w Łaziskach
1,91 Mb. 36
czytać
Generalna dyrekcja dróg publicznychGeneralna dyrekcja dróg publicznych
Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu I realizacji robót na drogach krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na
2,33 Mb. 37
czytać
SzczegóŁowa specyfikacja technicznaSzczegóŁowa specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania I odbioru robót związanych z budową drogi gminnej nr 11391 L w miejscowości Horoszczyce w km + 980. 00 ÷ + 00. 00 I km + 300. 00 ÷ + 822. 60
1,94 Mb. 33
czytać
Specyfikacje techniczneSpecyfikacje techniczne
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053o alei lisa w kędzierzynie-koźLU: etap iii”
5,2 Mb. 45
czytać
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w pln)Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w pln)
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące wykonania I odbioru robót związanych z Przebudową drogi gminnej o numerze dg 450122W na długości 870 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia
1,41 Mb. 19
czytać
Generalna dyrekcja dróg publicznychGeneralna dyrekcja dróg publicznych
Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu I realizacji robót na drogach krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na
2,33 Mb. 37
czytać
Przebudowa drogi powiatowej nr 2345c gąsawa rogowoPrzebudowa drogi powiatowej nr 2345c gąsawa rogowo
D- 05. 03. 26 Zabezpieczenie geosiatki nawierzchni asfaltowej przed spękaniami obitymi
2,65 Mb. 52
czytać
Wymagania ogólne spis treści wstęp materiałYWymagania ogólne spis treści wstęp materiałY
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące wykonania I odbioru robót drogowych I mostowych
3,5 Mb. 72
czytać
Specyfikacje techniczneSpecyfikacje techniczne
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053o alei lisa w kędzierzynie-koźLU: etap III kontynuacja”
5,2 Mb. 45
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna