Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
2,71 Mb. 17
czytać
Umowa uczestnictwa w targach krajowych I zagranicznych projektUmowa uczestnictwa w targach krajowych I zagranicznych projekt
Umowa niniejsza nie wymaga uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej umowy
69,69 Kb. 1
czytać
Umowa uczestnictwa w targach krajowych I zagranicznych projektUmowa uczestnictwa w targach krajowych I zagranicznych projekt
Umowa niniejsza nie wymaga uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej umowy
65,15 Kb. 1
czytać
” Nr uda- rpwm” Nr uda- rpwm
Nr uda- rpwm
0,62 Mb. 3
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wk-p na lata 2014-2020
2,13 Mb. 14
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1,65 Mb. 17
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1,89 Mb. 11
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
1,9 Mb. 10
czytać
WzóR1 kwoty ryczałtowe UmowaWzóR1 kwoty ryczałtowe Umowa
Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wk-p na lata 2014-2020
1,95 Mb. 10
czytać
Umowa uczestnictwa w targach krajowych I zagranicznych projektUmowa uczestnictwa w targach krajowych I zagranicznych projekt
Firma z siedzibą w ul wpisanym do pod numerem nip: regon
68,84 Kb. 1
czytać
Urząd ochronyUrząd ochrony
Polsce (z wyłączeniem pomocy publicznej w rolnic­twie lub rybołówstwie). Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie I przekazywanie informacji o udzielonej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach
2,63 Mb. 12
czytać
WzóR1 UmowaWzóR1 Umowa
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu: Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wk-p na lata 2014-2020
2,04 Mb. 12
czytać
Załącznik nr 4 do Regulaminu kop wykaz maksymalnych dopuszczalnych (uznanych za rynkowe) stawek dla towarów I usług typowych dla danego typu operacjiZałącznik nr 4 do Regulaminu kop wykaz maksymalnych dopuszczalnych (uznanych za rynkowe) stawek dla towarów I usług typowych dla danego typu operacji
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy z Instytucją Zarządzającą rpo wp o dofinansowanie projektu rppm. 05. 06. 00-22-0028/17
139,42 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 4 do Regulaminu kop wykaz maksymalnych dopuszczalnych (uznanych za rynkowe) stawek dla towarów I usług typowych dla danego typu operacjiZałącznik nr 4 do Regulaminu kop wykaz maksymalnych dopuszczalnych (uznanych za rynkowe) stawek dla towarów I usług typowych dla danego typu operacji
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy z Instytucją Zarządzającą rpo wp o dofinansowanie projektu, nr umowy: rppm. 05. 06. 00-22-0071/17
144,08 Kb. 1
czytać
WzóR1 kwoty ryczałtowe Umowa nr o dofinansowanie ProjektuWzóR1 kwoty ryczałtowe Umowa nr o dofinansowanie Projektu
Poddziałani [nr I nazwa]
1,82 Mb. 14
czytać

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna