Opis stanowiska pracyOpis stanowiska pracy
Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej zwanej w Suwałkach dalej „Szkołą”
200,38 Kb. 4
czytać
Druk umig połaniec kim-2004-11-aDruk umig połaniec kim-2004-11-a
Burmistrza Miasta I gminy w
78,78 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatury do operacji zaćmy dla potrzeb Okulistycznego Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
143,31 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawęSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
149,67 Kb. 1
czytać
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanychOgólna specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych
Zamawiającym jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
285,41 Kb. 3
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni aSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
Oddział Kardiochirurgii w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych w poniższym zestawieniu oraz na załączonym formularzu ofertowym
145,67 Kb. 1
czytać
Wzór umowy Załącznik nr 6 do siwzWzór umowy Załącznik nr 6 do siwz
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw I obowiązków Stron związanych ze sprzedażą I zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie
27,51 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę staplerów chirurgicznych jednorazowego uzytku oraz Ładunków do staplera wielorazowego dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w PoznaniuSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę staplerów chirurgicznych jednorazowego uzytku oraz Ładunków do staplera wielorazowego dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
136,26 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączamiSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych sieci wodociągowej z przyłączami
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robót budowlanych dla zadania remontowego, obejmującego
160,76 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez stawu biodrowego z przeznaczeniem dla Oddziału Ortopedii I traumatologii Narządu Ruchu
194,12 Kb. 1
czytać
B. 006 Stolarka okienna I drzwiowa drewniana kod cpv 45421100-5B. 006 Stolarka okienna I drzwiowa drewniana kod cpv 45421100-5
Wymagania dotyczące wykonania I odbioru robót stolarki okiennej I drzwiowej drewnianej
23,39 Kb. 1
czytać
Z dnia 30. 11. 2011 (tekst jednolity z dnia 08. 03. 2018r.) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-KoźluZ dnia 30. 11. 2011 (tekst jednolity z dnia 08. 03. 2018r.) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Cele I zadania, aktualizacja podstaw prawnych, zmiana abi na Inspektora Ochrony Danych
184,84 Kb. 3
czytać
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Renowacja zabytkowej świątyni w miejscowości Jabłonka Kościelna polegająca na nadbudowie wieży”Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Renowacja zabytkowej świątyni w miejscowości Jabłonka Kościelna polegająca na nadbudowie wieży”
Ministra Rolnictwa I rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
62,41 Kb. 1
czytać
Instrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowychInstrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowych
Zasady postępowania w zakresie opracowania dokumentów stanowiących dowody księgowe oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych określone zostały w ustawie z 29 1994 r o rachunkowości
128,82 Kb. 1
czytać
Karta charakterystykiKarta charakterystyki
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 zmieniającym rozporządzenie
402,12 Kb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna