Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśnikuSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśniku
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
1,07 Mb. 6
czytać
Kierownik zakładu wodociąGÓw I kanalizacjiKierownik zakładu wodociąGÓw I kanalizacji
Zakładu budżetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami I zasadami polegającymi zwłaszcza na
26,82 Kb. 1
czytać
Kontrola problemowa gospodarki finansowejKontrola problemowa gospodarki finansowej
W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za okres 2003 r., przeprowadzonej w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem, na podstawie art
83,99 Kb. 1
czytać
Przedszkole miejskie nr 74, 91-083 ŁÓDŹ ulPrzedszkole miejskie nr 74, 91-083 ŁÓDŹ ul
Przedszkole Miejskie Nr 74 w Łodzi ul. Długosza 28a jest przedszkolem publicznym
261,15 Kb. 2
czytać
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w luboniuPoradnia psychologiczno-pedagogiczna w luboniu
Dz. U. Nr 223, poz. 1869 ze zm., a także Rozporządzenia men z dnia 01. 02. 2013 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
124,38 Kb. 1
czytać
B. 006 Stolarka okienna I drzwiowa drewniana kod cpv 45421100-5B. 006 Stolarka okienna I drzwiowa drewniana kod cpv 45421100-5
Wymagania dotyczące wykonania I odbioru robót stolarki okiennej I drzwiowej drewnianej
23,69 Kb. 1
czytać
Załącznik do Uchwały rs spzoz rcron nr 63/2012 z dnia 24. 02. 2012 rZałącznik do Uchwały rs spzoz rcron nr 63/2012 z dnia 24. 02. 2012 r
Regulaminem określa organizację wewnętrzną, zadania I zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych I samodzielnych stanowisk pracy
143,12 Kb. 1
czytać
Dyrekcja generalna pkpDyrekcja generalna pkp
Szczegółowe specyfikacje techniczne (sst) są dokumentem kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót
297,57 Kb. 4
czytać
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w IławiePowiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Oferent: podmioty wskazane w art. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654) ubiegający się o zamówienie
235,12 Kb. 1
czytać
Przedszkole miejskie nr 20 w ŁodziPrzedszkole miejskie nr 20 w Łodzi
Powierzenie obowiązków I odpowiedzialności służbowej głównego księgowego na podst art. 45 ustawy o finansach publicznych
27,77 Kb. 1
czytać
Regulamin kontrolim wewnętrznejRegulamin kontrolim wewnętrznej
Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r
61,7 Kb. 1
czytać
Zasady rozliczania mikograntów zasady ogólneZasady rozliczania mikograntów zasady ogólne
Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn zm.), ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 152, poz. 1223 z późn zm.), Umową dofinansowania, postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminem Konkursu Mikrograntów
130,26 Kb. 1
czytać
Plan kont zespóŁ 0 aktywa trwałe konta zespołu 0Plan kont zespóŁ 0 aktywa trwałe konta zespołu 0
Konta zespołu 0 przeznaczone są do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych I prawnych, inwestycji długoterminowych, kosztów poniesionych w okresie realizacji budowy środków trwałych oraz odpisów umorzeniowych od tych wszystkich
153,87 Kb. 1
czytać
Termomodernizacji budynku domu parafialnegoTermomodernizacji budynku domu parafialnego
Kierownik zespołu: mgr inż. Mirosław Grzyb specjalność arch konstr upr. Os-793/88;1/92
2,14 Mb. 1
czytać
Przedszkole miejskie nr 74, 91-083 ŁÓDŹ ulPrzedszkole miejskie nr 74, 91-083 ŁÓDŹ ul
Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Łódź, a sprawującym nadzór pedagogiczny Kurator Oświaty w Łodzi
359,94 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna