Załącznik nr 3Załącznik nr 3
Owu. Wykonawca zamówienia musi posiadać niezbędną wiedzę I doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym I osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
175,37 Kb. 1
czytać
Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóTSpecyfikacja techniczna wykonania I odbioru robóT
Remont pomieszczeń w Zakładzie Protetyki I stomatologii Ogólnej” przy al Powstańców Wielkopolskich 2 na terenie spsk-2,budynek nr w Szczecinie
62,47 Kb. 1
czytać
Statut Ostrowskiego Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie WielkopolskimStatut Ostrowskiego Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim
Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski prowadzoną w formie jednostki budżetowej
19,78 Kb. 1
czytać
RegulaminRegulamin
303,25 Kb. 1
czytać
Dotyczy pakietu nr 88- opakowania sterylizacyjneDotyczy pakietu nr 88- opakowania sterylizacyjne
Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o o., ul. Kościuszki 2, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
0,51 Mb. 7
czytać
Dyrektor domu pomocy społecznej „jutrzneka” w zgorzelcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracyDyrektor domu pomocy społecznej „jutrzneka” w zgorzelcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
21,59 Kb. 1
czytać
Konkursu ofertKonkursu ofert
Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy
118,19 Kb. 1
czytać
Domu pomocy społecznej w fabianowieDomu pomocy społecznej w fabianowie
Domem, jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego podległą Radzie Powiatu w Pleszewie
144,7 Kb. 1
czytać
Wskazówki dotyczące wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznegoWskazówki dotyczące wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego
Wszystkie dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą I podpisem osoby (osób) uprawnionej
119,37 Kb. 1
czytać
Projekt do rokowańProjekt do rokowań
Wtt obejmuje remont główny – przed modernizacyjny z modyfikacją części specjalnej rswp p-18 tj wozu antenowego I aparaturowego
271,99 Kb. 3
czytać
Pomagamy zwierzętomPomagamy zwierzętom
W mojej okolicy jest oczko wodne w którym żyją płazy. Chciałbym aby miejsce to było chronione
144,14 Kb. 3
czytać
Załącznik do ZarządzeniaZałącznik do Zarządzenia
Ustawy z dania 21 listopada 1996 r muzeach
43,85 Kb. 1
czytać
Zz – 1 / / 2004 Narol, dnia 19Zz – 1 / / 2004 Narol, dnia 19
Dz. U. nr 101, poz. 444 z późn zm., akty wykonawcze do tej ustawy a także na podstawie Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
158,43 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Biura Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w TarnowieZałącznik Nr 1 do Regulaminu Biura Obsługi Placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie
Sprawowanie ogólnego nadzoru nad celowym I efektywnym wykorzystaniem środków finansowych
23,45 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 4 do ProcedurZałącznik nr 4 do Procedur
Zawarta w dniu w pomiędzy
127,97 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna