Komenda powiatowa policjiKomenda powiatowa policji
Na podstawie art ust. Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (t j. Dz. U. z 2007 roku Nr 43, poz. 277 ) postanawiam, co następuje
174,34 Kb. 1
czytać
Załącznik nr. 1 do ZarządzeniaZałącznik nr. 1 do Zarządzenia
Podstawę prawną „Instrukcji Kasowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” zwanej dalej „instrukcją” stanowią
209,98 Kb. 1
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1,12 Mb. 11
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
205,95 Kb. 1
czytać
Instrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowychInstrukcja obiegu I kontroli dowodów księgowych
Zasady postępowania w zakresie opracowania dokumentów stanowiących dowody księgowe oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych określone zostały w ustawie z 29 1994 r o rachunkowości
128,82 Kb. 1
czytać
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-97/13/PJ
0,64 Mb. 8
czytać
Bartoszyce, 2015-03-16Bartoszyce, 2015-03-16
Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny I innych artykułów jednorazowego użytku
126,18 Kb. 1
czytać
RegulaminRegulamin
Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej I wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe I elastyczne rozwiązania tele-informatyczne wspierające procesy kontaktu z Klientami
301,38 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Norwegii dla min uczestników projektu oraz zakup zewnętrznej usługi w zakresie przygotowania wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z usa oraz organizację udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017 I 2018 roku oraz działania
359,06 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 – 833 Poznań
207,75 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Ilekroć w regulaminie jest mowa o komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć zespół pracowników lub stanowisko pracy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa
327,16 Kb. 2
czytać
Analiza rynku pracy- informator dla studentów turystyki I rekreacjiAnaliza rynku pracy- informator dla studentów turystyki I rekreacji
404,04 Kb. 6
czytać
PorozumieniePorozumienie
Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie Rozwój I upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 1 Rozwój I upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
76,58 Kb. 1
czytać
Rachunkowość bankówRachunkowość banków
Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 I 934, Nr 140, poz. 939 I nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382 uchwala się, co następuje
146,07 Kb. 1
czytać
Opis technicznyOpis techniczny
Rozpatrywany zespół pomieszczeń żywienia wraz zapleczem kuchennym usytuowano w przyziemiu Szkoły Podstawowej w Karlinie przy
180,87 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna