Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr E. Warmińskiego spzoz szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Znak sprawy: zp-270-40-2017
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 015 r poz. 2164 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust ustawy Pzp
118,54 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówieniaZałĄcznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej I podległych jej jednostek oraz członków ich rodzin
274,48 Kb. 4
czytać
O g ł oszeni eO g ł oszeni e
1,81 Mb. 12
czytać
Spzoz/ZP/xx/2013Spzoz/ZP/xx/2013
Dotyczy projektu nr: wnd-rppd. 01. 00-20-001/11 pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Decyzji nr uda-rppd. 04. 01. 00-20-001/11-00 z dnia listopada 2011r
2,03 Mb. 6
czytać
Spzoz/ZP/…Spzoz/ZP/…
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro
0,81 Mb. 8
czytać
Spzoz/ZP/…Spzoz/ZP/…
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro
0,62 Mb. 6
czytać
Spzoz/ZP/28/2012 Bielsk Podlaski, 03. 12Spzoz/ZP/28/2012 Bielsk Podlaski, 03. 12
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro
1,99 Mb. 13
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chałubińskiego 7Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chałubińskiego 7
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, zwany dalej „Zamawiający”
260,61 Kb. 3
czytać
Przedmiot ubezpieczenia dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowegoPrzedmiot ubezpieczenia dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowego
Zamówienie obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu oraz członków ich rodzin
285,29 Kb. 4
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Siwz – przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 1pkt ustawy Pzp
1,14 Mb. 9
czytać
Spzoz/ZP/10/2015 Bielsk Podlaski, 14. 04. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpzoz/ZP/10/2015 Bielsk Podlaski, 14. 04. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony dla usług o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro
0,57 Mb. 2
czytać
Spzoz/ZP/23/2011 Bielsk Podlaski, 01. 12Spzoz/ZP/23/2011 Bielsk Podlaski, 01. 12
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 000 euro
1,93 Mb. 13
czytać
Oi-220-power/05/2017 „zatwierdzam”Oi-220-power/05/2017 „zatwierdzam”
Siwz – przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 1pkt ustawy Pzp
1,12 Mb. 9
czytać
ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
326,98 Kb. 1
czytać
Katowice, dnia 15Katowice, dnia 15
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn zm.) – zwana dalej ustawą Pzp
227,68 Kb. 4
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna