Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałaniaProcedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
47,38 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 I po,,Rybactwo I Morze” 2014 2020Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 I po,,Rybactwo I Morze” 2014 2020
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 I po,,Rybactwo I morze” 2014 – 2020
34,29 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
92,96 Kb. 1
czytać
Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020
68,91 Kb. 1
czytać
Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w ramach wdrażania lsr, zwany dalej naborem, przeprowadza się w szczególności na podstawie przepisów
105,55 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
98,52 Kb. 1
czytać
Procedura oceny zgodności operacji z lsr I oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru § 1 Użyte sformułowania I skróty w niniejszej uchwale oznaczają: lgd – Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”Procedura oceny zgodności operacji z lsr I oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru § 1 Użyte sformułowania I skróty w niniejszej uchwale oznaczają: lgd – Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
328,8 Kb. 1
czytać
Procedura obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura obsługi operacji w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
119,8 Kb. 1
czytać
Słowniczek użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczająSłowniczek użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają
Załącznik nr1 do Uchwały Nr 4/2017 z dnia 11. 04. 2017r Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”
201,63 Kb. 1
czytać
Procedura oceny zgodności operacji z lsr I oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru § 1 Użyte sformułowania I skróty w niniejszej uchwale oznaczają: lgd – Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”Procedura oceny zgodności operacji z lsr I oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru § 1 Użyte sformułowania I skróty w niniejszej uchwale oznaczają: lgd – Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
326,19 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 I po,,Rybactwo I Morze” 2014 2020Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 I po,,Rybactwo I Morze” 2014 2020
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo I morze” na lata 2014-2020” realizowanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
85,27 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
189,91 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna