SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
205,95 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro
145,64 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro
143,64 Kb. 1
czytać
Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCYNr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
1,93 Mb. 13
czytać
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro ZamawiającyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro Zamawiający
Kardynała S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin tel. /063/ 245 19 51 fax /063/ 243 42 42
55,58 Kb. 1
czytać
Protest powinien być umotywowany I wniesiony w formie pisemnej. O wniesieniuProtest powinien być umotywowany I wniesiony w formie pisemnej. O wniesieniu
Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów do operacji nietrzymania moczu oraz do reparacji przepony moczowo-płciowej dla spzoz w Środzie Wlkp
150,04 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wspr-i-zz-15 /11 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNr sprawy: wspr-i-zz-15 /11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r nr 113 poz. 759 ) zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie w kwocie o wartości poniżej 193 000 euro, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15
100,95 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / siwz / postępowanie nr wspr-i-zz- 3704/2013 pn. „ Ubezpieczenie pojazdów samochodowych I majątku wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w koninie”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / siwz / postępowanie nr wspr-i-zz- 3704/2013 pn. „ Ubezpieczenie pojazdów samochodowych I majątku wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w koninie”
Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.) zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego, na zamówienie w kwocie o wartości poniżej 200 000 euro, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28
113,66 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatury do operacji zaćmy dla potrzeb Okulistycznego Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
143,31 Kb. 1
czytać
Wojewódzki szpital zespolony w koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 koninWojewódzki szpital zespolony w koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 konin
Na dostawę preparatów do dezynfekcji I środków antyseptycznych dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie
220,34 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę sprzętu I produktów jednorazowego użytku do zabiegów okulistycznych dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę sprzętu I produktów jednorazowego użytku do zabiegów okulistycznych dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji I stanowiącym jej integralną część
146,78 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez stawu biodrowego z przeznaczeniem dla Oddziału Ortopedii I traumatologii Narządu Ruchu
194,12 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna