SpecyfikacjaSpecyfikacja
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
205.95 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro
145.64 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro
143.64 Kb. 1
czytać
Nr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCYNr sprawy 6/SZ/2014 zamawiająCY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
1.93 Mb. 13
czytać
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro ZamawiającyOgłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro Zamawiający
Kardynała S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin tel. /063/ 245 19 51 fax /063/ 243 42 42
55.58 Kb. 1
czytać
Protest powinien być umotywowany I wniesiony w formie pisemnej. O wniesieniuProtest powinien być umotywowany I wniesiony w formie pisemnej. O wniesieniu
Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów do operacji nietrzymania moczu oraz do reparacji przepony moczowo-płciowej dla spzoz w Środzie Wlkp
150.04 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wspr-i-zz-15 /11 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNr sprawy: wspr-i-zz-15 /11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r nr 113 poz. 759 ) zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie w kwocie o wartości poniżej 193 000 euro, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15
100.95 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / siwz / postępowanie nr wspr-i-zz- 3704/2013 pn. „ Ubezpieczenie pojazdów samochodowych I majątku wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w koninie”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / siwz / postępowanie nr wspr-i-zz- 3704/2013 pn. „ Ubezpieczenie pojazdów samochodowych I majątku wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w koninie”
Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.) zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego, na zamówienie w kwocie o wartości poniżej 200 000 euro, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28
113.66 Kb. 1
czytać
Specyfikacj aSpecyfikacj a
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatury do operacji zaćmy dla potrzeb Okulistycznego Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
185.5 Kb. 1
czytać
Wojewódzki szpital zespolony w koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 koninWojewódzki szpital zespolony w koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 konin
Na dostawę preparatów do dezynfekcji I środków antyseptycznych dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie
327 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę sprzętu I produktów jednorazowego użytku do zabiegów okulistycznych dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę sprzętu I produktów jednorazowego użytku do zabiegów okulistycznych dla potrzeb Okulistycznej Sali Operacyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji I stanowiącym jej integralną część
180.5 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a na dostawę endoprotez stawu biodrowego dla potrzeb oddziału ortopedii I traumatologii narządu ruchu wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa endoprotez stawu biodrowego z przeznaczeniem dla Oddziału Ortopedii I traumatologii Narządu Ruchu
213 Kb. 1
czytać
Zakład ubezpieczeń społecznychZakład ubezpieczeń społecznych
Narzędzi I zestawów chirurgicznych (instrumentarium) dla potrzeb oddziałów pediatrycznych W. Sz. Z. w Kielcach”
0.58 Mb. 2
czytać
Wojewódzki szpital zespolony w koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 koninWojewódzki szpital zespolony w koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 konin
Na dostawę Środków dezynfekcyjnych I antyseptycznych oraz ostrzy do strzygarek w celu przygotowania skóry pacjenta przed zabiegami dla potrzeb wojewódzkiego szpitala zespolonego w koninie
315 Kb. 1
czytać
Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Nr sprawy: wsz–nz-25/2004
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
332.5 Kb. 1
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu